Socialdemokraternas nya partiledare måste kunna samla hela partiet, vara tydligt förankrad i partiets värderingar och kunna bygga ett starkt lag.

Det är några kriterier som ställs på den nye partiledaren slår nu S-valberedningens ordförande Berit Andnor fast efter att ha fått in synpunkter från tusentals medlemmar och från partidistrikten.

Den nye partiordföranden måste också ”i tillräcklig omfattning ha prövats i sitt ledarskap inom partiet”.

Nu har partidistrikten fått i uppdrag att diskutera vilka namn man anser motsvarar kriterierna och som kan vara aktuella som kandidater till uppdraget, skriver Andnor.

Distrikten ska inte göra någon rangordning av kandidaterna utan bara ta fram ett antal personer som man anser uppfyller kraven.

Partiledaren ska enligt de kriterier som nu slagits fast också kunna stärka och utveckla partiorganisationen och kunna leda idédebatten samt ”i samspel med medlemmarna utveckla partiets politik efter de förändringar som sker i samhället och omvärlden”.

Enligt kriterierna är det inte nödvändigt att den nye partiledaren sitter i riksdagen under nuvarande mandatperiod.

”Vi behöver en partiordförande som kan bli Sveriges nästa statsminister och som också ska kunna leda partiet i flera kommande val”, avslutar Andnor.

Socialdemokratiska studentförbundet vill se den före detta miljöministern Lena Sommestad som partiets nya ledare.

– Vi har beslutat att nominera Lena Sommestad som ny partiledare. Både på sin blogg och ute i debatten tycker vi att hon har varit tydligast med att det är nya tider, och det hon beskriver är något vi står väldigt nära och sympatiserar med, säger förbundets ordförande Magnus Nilsson till Svenska Dagbladet på nätet.

Enligt Magnus Nilsson har man inom förbundet jobbat väldigt likt valberedningen med att ta fram kriterier för vilka egenskaper den nya partiledaren ska ha, och bäst in på den beskrivningen passade alltså Lena Sommestad.