Foto: Scanpix fotografer

Euron, Riksbanken, socialförsäkringsutredningen och den ständigt pockande arbetslösheten spelar centrala roller i den ekonomiska politiken 2011. Det visar LO-Tidningens enkät bland sex ekonomiska experter i Fackföreningssverige.

– Hur euron klarar sig är det största bekymret för vår ekonomiska utveckling. Den överlever säkert, men det kommer att vara skakigt, säger Sacos samhällspolitiska chef Gunnar Wetterberg.

En central roll för hur ekonomin utvecklas 2011 spelar Riksbanken. Experterna anser att den höjer räntan snabbare än nödvändigt och att det påverkar sysselsättningen negativt.

– En utvärdering har visat att Riksbanken under sina tio första år har lagt räntan lite för högt och det har skapat en lägre sysselsättning än vi annars skulle ha haft, anser Kommunals chefekonom Emma Lennartsson.

– Vi har inget inflationstryck från avtalsrörelsen. Så jag förväntar mig att Riksbanken tar hänsyn till det svaga resursutnyttjandet i svensk ekonomi som har uppstått efter krisen, säger LO:s chefekonom Lena Westerlund.

– Inflationen faller. Riksbanken får problem att argumentera för höjd ränta. Då kommer argumentet med fastighetsbubblan, säger Unionens chefekonom Daniel Lind.

Riksbankens roll som nedkylare av bostadsmarknaden är ett hett diskussionsämne.

– Det är ingen god idé att bekämpa fastighetspriser med räntor. Finansinspektionen och regeringen ska med olika medel hålla kontroll på utveckling av krediter och priser. Men grundproblemet är att det är för lite byggt, säger Lena Westerlund.

– Det behövs mer riktade instrument. Lånetak och amorteringstvång är bra och kanske även kassakrav på bostadslån, som skulle göra det dyrare för bankerna att låna till bostäder, säger TCO:s chefekonom Göran Zettergren.

Regeringens utredning av socialförsäkringssystemet är högaktuell för fackförbunden, vilket kan illustreras av att Saco tillsatt en skuggutredning som ska pågå under flera år. I socialförsäkringsutredningen ingår även a-kassan. LO:s chefekonom Lena Westerlund är bekymrad.

– Jag noterar att statsministern har föregripit utredningen och sagt att en obligatorisk a-kassa ska införas. Det är en väldigt stor förändring av den svenska modellen och innebär sannolikt att den fackliga organisationsgraden, som är en förutsättning för kollektivavtalsmodellen, sjunker.

LO-Tidningens enkät visar att tron på ökad bruttonationalprodukt är hög, medan förväntningarna på förbättrad sysselsättning är låga. Experterna tror på höjd BNP i spannet två till fyra procent under 2011. Men det ekonomiska läget är svårbedömt, vilket TCO:s chefekonom Göran Zettergren framhåller:

– USA kan börja backa. Europa kan få en allvarlig skuldkris. Risken för en ny lågkonjunktur kan vara så hög som 25 procent.

Sysselsättningen förväntas öka med någon procentenhet, men arbetslösheten biter sig kvar på drygt åtta procent. Det är experterna tämligen överens om. Men förutom sänkt ränta, har experterna olika botemedel mot bristen på jobb.

– Det måste göras något i skärningspunkten utbildning och arbetsmarknadspolitik, säger Sacos Gunnar Wetterberg och pekar ut IF Metalls avtal med arbetsgivarna om yrkesintroduktion och byggföretaget Peabs gymnasium i Solna som spännande försök.

Kommunals Emma Lennartsson vill helst inte se nya experiment. I alla fall inte från regeringen.

– Titta på forskning som vet vad som fungerar och sluta experimentera. Utvärderingar har visat att arbetsförmedlingens utbildningar har varit effektiva. Läget är allvarligt och då går det inte att experimentera med jobbcoacher.