2010 blev ett bra år för svenskarnas premiepensionsfonder. De ökade i värde med 12,1 procent i genomsnitt.

De allra flesta premiepensionssparare ligger nu på plus: De har mer pengar på sina premiepensionskonton än de satt in.

För dem som var med när systemet sjösattes hösten 2000 har den genomsnittliga värdeökningen på pengarna varit 4,2 procent om året.

Det kan jämföras med inkomstpensionen, den största delen av den allmänna pensionen, som är kopplad till inkomstutvecklingen i samhället i stort. Den har ökat i värde med 2,1 procent om året i snitt.

Att en del av pensionspengarna avsätts till fondsparande ser alltså ut att medföra pensionskapitalet ökar mer i värde än om riksdagen hade beslutat om ett system med bara inkomstpension.

Men tio år är för kort tid för att slå fast att det har lönat sig med premiepensionssystemet, säger Bengt Norrby, statistikansvarig för premiepensionerna vid Pensionsmyndigheten.

Värdeutvecklingen för premiepensionsfonderna har varierat mycket kraftigt. Från 2001 till 2002 nästan halverades fondernas värde. Sedan steg det år för år fram till 2008, då fonderna plötsligt rasade i värde med 34,5 procent. Stigande aktiekurser 2009 – 2010 har reparerat skadan, men nya börsfall skulle snabbt kunna förändra bilden.

Med hänsyn till den risk det innebär att spara pensionen i fonder ska premiepensionen leverera en värdeökning på sex – sju procent om året för att man ska kunna säga att den är motiverad, säger Bengt Norrby.

Så bra har det alltså ännu inte gått för den stora majoriteten av premiepensionssparare. Bara en minoritet på några hundra tusen sparare hade haft en värdeutveckling på mer än sex procent om året i snitt enligt uppgifter på Pensionsmyndighetens hemsida i december 2010.

Räknat från starten år 2000 har det gått bäst för de sparare som valde aktiefonder som placerar i Latinamerika och Ryssland.

Riktigt dåligt har det däremot gått för dem som valde Swedbank Robur Contura, en av de allra populäraste fonderna vid starten år 2000 med hela 681 000 sparare. Den har sjunkit i värde med i snitt dryga 14 procent om året.

Det är lite olyckligt att så många som valde Contura år 2000 fortfarande inte har flyttat sitt sparande, kommenterar Bengt Norrby.

Men är det generellt sett lönsamt att lägga tid och engagemang på sin premiepension, och välja fonder aktivt? Svaret är inte självklart ”ja”. Totalt sett har alltså de som var med från starten år 2000 fått en genomsnittlig värdeökning på 4,2 procent om året. För dem som valt fonder aktivt är siffran för närvarande 4,3 procent. För icke-väljarna, vars pengar förvaltas av sjunde AP-fonden, är siffran 4,1 procent.