Sex LO-förbund protesterar mot Mona Sahlins utspel om en bortre parentes i arbetslöshetsförsäkringen. Ordförandena för de sex förbunden tycker att det är förvånande att Mona Sahlin ändrat uppfattning.

– Vi vill stämma i bäcken nu när det finns folk som ändrat ståndpunkt. I den fackligt-politiska samverkan har vi varit överens om a-kassans utformning och då vore det bra om vi kunde diskutera eventuella ändringar inom det samarbetet, säger Lars-Åke Lundin, Målarnas fackförbundsordförande.

De sex förbunden är Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko och Transport. Deras samarbete kallas 6F. I ett gemensamt uttalanden skriver ordförandena för de sex förbunden att försäkringen redan är så låg att många får hela sitt liv omkullkastat när de bli arbetslösa. Att införa en ytterligare en begränsningen genom en tidsgräns kan de sex fackordförandena inte acceptera.

De lyfter i stället fram LO-kongressens beslut, som innebär att de allra flesta löntagare får 80 procent av lönen när de är arbetslösa.