En del böcker bara ramlar ner och överraskar. Och plötsligt har man läst ut dem.

Jag visste ingenting om Knessettalmannen Avraham Burg och hans Förintelsen är över och vi måste resa oss ur askan, men berättelsen om hur han omprövat både sitt eget liv och staten Israels ideologiska grundvalar grep tag och skakade om.

Ingen mer dödskult. Istället ett uppdrag att stå på alla offers sida över hela världen.

Palme skulle ha citerat här och var ur den.

Citat

”Själva kvintessensen i mänsklig kultur har alltid varit och är fortfarande – hoppas jag – att höja människan över djurens lagar och ett liv enligt darwinistiska regler.”

”Om Gud finns, så har hans osynliga vara avsagt sig kontrollen och givit människorna makten över världen. Meningen med tron är att vi skall ta ansvar för allt vad den försvagade allsmäktigheten har överlämnat till oss.”

Avraham Burg, f d talman i israeliska parlamentet, i boken Förintelsen är över och vi måste resa oss ur askan.

Översättning: Tommy Andersson.
Förlag: Daidalos.