Försäkringsförbundet tillsätter en kommission för att djupanalysera dagens arbetsskadeförsäkring och skissa på en ny. Bristerna i dagens försäkring beskrivs som många och allvarliga. Den fristående kommissionen leds av Björn von Sydow och ska slutföra sitt arbete till sommaren 2012.

I en debattartikel i dagens DN skriver Christina Lindenius, vd för Försäkringsförbundet och Björn von Sydow om kommissionens arbete och punktar upp de viktigaste invändningarna mot dagens system.

  • Det saknas riktlinjer för vad som är en arbetsskada.
  • Försäkringskassan saknar system för att sammanställa och uppdatera forskning som underlag för arbetsskadebedömningar.
  • Väntetiderna för rehabilitering är en svår tröskel att ta sig över. Aktörerna är många och det saknas en sammanhållande kraft som ger individen stöd att återkomma i arbete.
  • Det tar för lång tid innan den enskilde för ett slutligt besked om ersättning eller avslag.
  • Det är svårt att få en komplett bild av de totala kostnaderna för arbetsskador.

Uppdraget till kommissionen, som består av forskare och experter, är öppet och utredarna kan därför laborera med olika typer av huvudmannaskap för den tänkta framtida arbetsskadeförsäkringen.

– Genom Arbetsskadekommissionen vill vi bidra med en gedigen analys av arbetsskadeförsäkringen. Individer som drabbas av en arbetsskada bör ha rätt till en väl fungerande organisation för bedömning, ersättning och rehabilitering, skriver Christina Lindenius och Björn von Sydow.