Samtidigt som hotet om ett valutakrig mellan Kina och USA växer försöker facket göra sin röst hörd under de pågående G20-förhandlingarna.

– Det är rimligt att bankerna som orsakade krisen också betalar sin del, sa Sharan Burrow, generalsekretare för världsfacket IFS, i en kommentar innan dagens möte inleddes.

Facket kräver tuffare regleringar av bank- och finanssektorn samt införandet av en global transaktionsskatt.

Världsfacket IFS har en delegation i Sydkorea för att träffa ledarna för G-20-länderna och övertyga dem om att det behövs större satsningar för att stimulera den globala ekonomin samt mindre åtstramningspolitik.

Frågan är dock vilket gehör de fackliga organisationerna kommer att få.

G20-mötet har blivit ett dramatiskt möte.

Oron för ett hotande valutakrig har växt, rapporterar Sveriges Radio. USA och EU anser att den kinesiska valutan är undervärderad vilket leder till färre jobb i väst. USA får kritik för att landet vill trycka upp fler dollarsedlar för att stimulera sin ekonomi, vilket kan påverka andra länders ekonomi.

Mitt i striden mellan världens största ekonomier försöker facket få upp frågan om en transaktionsskatt samt frågan om kränkningar av fackliga rättigheter i värdlandet Sydkorea.

Det finns också fler fackliga krav än större ekonomiska stimulanser.

Bygg- och träarbetarnas international är en av flera globala fackliga organisationer som försöker föra upp frågan om kränkningar av fackliga rättigheter på dagordningen.

Minderårig arbetskraft, långa arbetsdagar och låga löner samt systematiska kränkningar av fackligt arbete är, enligt flera rapporter, vardag i Sydkorea. 
Många offentliganställda tillåts inte heller att gå med i facket och landets lagstiftning gynnar tillfälliga anställningar.
Sydkoreas regering har därför uppmanats att erkänna FN-organet ILO:s konventioner om fackliga rättigheter. Landet lovade att underteckna dessa konventioner då det 1996 gick med i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, men några konventioner har ännu inte undertecknats.

Fakta

G-20 och facket i Sydkorea
G20 är en grupp med 19 länder med stora ekonomier samt EU. Länderna förhandlar i dag, torsdag, och i morgon, fredag, om den globala ekonomins utveckling.
Sydkorea har inte ratificerat de internationella normerna för fackliga rättigheter, ILO:s konvention 87, om föreningsfrihet och konvention 98 om kollektiva förhandlingar. Under de senaste åren har situationen för fackligt aktiva också förvärrats.

Källa: LO-TCO:s Biståndsnämnd