LO:s stöd till Socialdemokraterna har svag förankring bland medlemmarna. Bara tre av tio LO-medlemmar anser enligt en opinionsundersökning att LO ska fortsätta att ge pengar och lojalitet enbart till Socialdemokraterna.

Varje år skänker LO sex miljoner kronor till Socialdemokraterna. LO-förbunden (utom Transport) bidrar med ytterligare åtta miljoner. Ledande LO-företrädare sitter på centrala poster i partiet och rycker ut till partiets försvar när det blåser.

Enigheten mellan facket och socialdemokratin manifesteras på LO:s och LO-förbundens kongresser, om och om igen.

Men medlemmarna är inte med på noterna. Bara tre av tio tycker att LO ska stödja enbart Socialdemokraterna, visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av LO-Tidningen.

– Kongresserna, liksom LO:s och LO-förbundens styrelser, består av aktiva socialdemokrater, säger Klas Åmark, professor emeritus i historia som har forskat om arbetarrörelsen och välfärdsstaten.

– De vill hålla fast vid de gamla banden. Men de är inte representativa för medlemmarna. I ett läge där LO-medlemmarnas stöd för S minskar får LO-topparna problem med legitimiteten.

Lars Ekdahl, professor i historia vid Södertörns högskola, har skrivit flera böcker om fackföreningsrörelsen.

– Att bara tre av tio står bakom stödet till Socialdemokraterna speglar ett missnöje med att LO är så otroligt lojalt mot partiet, säger Lars Ekdahl.

– Under Rudolf Meidners tid var LO en stark kraft som kom med nya idéer och påverkade partipolitiken. Nu är LO osjälvständigt och uppbundet.

Lars Ekdahl jämför med norska LO, som samarbetar med både Arbeiderpartiet, Socialistisk venstre och andra organisationer:

– Det har stärkt norska LO:s position, också i relation till Arbeiderpartiet. Man accepterar inte bara partilinjen, utan försöker påverka den genom samarbetet med andra organisationer.

Klas Åmark drar i stället paralleller till Danmark och Tyskland, där fackföreningsrörelsens band till de socialdemokratiska partierna har kapats.

– Undersökningen visar att LO i Sverige behöver diskutera sin strategi. Ska LO fortsätta att se sig som en del av arbetarrörelsen – eller bli en ren löntagarorganisation, utan hårda band till ett av partierna? Det är identitetsproblemet som LO står inför.

Klas Åmark
är övertygad om att det ekonomiska och politiska stödet till Socialdemokraterna är ett skäl till att LO-förbunden har tappat medlemmar.

– Det kan inte bara skyllas på regeringens a-kassepolitik. Misstron mot fackets knytning till socialdemokratin finns med. Den ventileras sällan öppet – men folk röstar med fötterna.

Det faktum att Sifo enbart har intervjuat personer som är medlemmar i ett LO-förbund håller förmodligen uppe den andel i undersökningen som säger sig gilla LO:s stöd till partiet. Arbetare som ogillar stödet till S kan ju välja att inte vara med i facket, och finns då inte med bland de svarande.

– Ja, arbetare som inte är LO-medlemmar har en annan politisk profil än de som är medlemmar, bekräftar Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsundersökningar. De är mer borgerliga.

De LO-medlemmar som i undersökningen svarat ”Nej, LO skall inte enbart stödja Socialdemokraterna” har fått följdfrågan vilket eller vilka partier de anser att LO ska stödja. Den största gruppen, 45 procent, har då valt svarsalternativet ”inget parti alls”.

Men bland dem som inte vill att LO enbart stöder Socialdemokraterna finns också en betydande grupp som vill att LO stöder något annat parti, eller en konstellation av partier. Här nämns alla riksdagspartier. Socialdemokraterna är dock det parti som flest vill stöjda i någon konstellation, tätt följt av Vänsterpartiet.

FAKTA

Så mycket ger ditt förbund
LO ger 6 miljoner kronor till Socialdemokraterna varje år. Därtill ger LO-förbunden bidrag i förhållande till sin storlek. LO rekommenderar förbunden att ge 6 kronor per medlem. En del förbund ger något mer, andra något mindre. Här är siffrorna för 2009:

Fastighets 206 000 kronor.
Grafiska 103 000.
Handels 897 000.
HRF 236 000.
IF Metall 1 782 000.
Seko 540 000.
Byggnads 502 000.
Elektrikerna 132 000.
Kommunal 3 080 000.
Livs 321 000.
Målarna 93 000.
Pappers 120 000.
Transport är, sedan årtionden, det enda förbundet som inte ger bidrag. I stället avsätter Transport motsvarande summa för politiskt arbete i egen regi.
Ett antal avdelningar, framför allt inom Målarna, ger några tusenlappar per år till S.