Trettiofem välskrivna berättelser om lyckad facklig kamp på lokal nivå har samlats i det lilla häftet Hopsnackat, redigerat och med en sammanfattande efterskrift (”Pekpinnar”) av Frances Tuuloskorpi. Av integritetsskäl är texterna anonyma, vilket förstärker läsupplevelsen.

Det handlar om allt från sopstrejker till surströmmingsattentat, om långvarig organisation och spontan kollektiv samstämmighet. Modernast är kanske rapporten om nätbingovärdarna som kunde  förhandla sig till avsevärt bättre villkor trots att de satt var och en för sig, utspridda över hela landet. Men via MSN kunde de hålla igång en nätchat som gjorde dem starka tillsammans.

Man lär sig väldigt mycket om grupprocesser och om civilkurage
av att läsa Hopsnackat. Framför allt utstrålar boken en tro på kollektivet: att det händer nånting både med de enskilda och med förhandlingsläget när alla i ett arbetslag är med på noterna om vad som behöver förändras.

Man skulle kunna rubricera den ”En bok om Alla”, för det är Alla som är hjälten och huvudpersonen.

NY ANTOLOGI

Hopsnackat
(Folkrörelse på arbetsplatsen 1).
Red: Frances Tuuloskorpi.
Utgiven av: Folkrörelselinjen.