Välkommen till årets upplaga av Dina Försäkringar – din uppslagsbok över de vanligaste reglerna om ditt försäkringsskydd.

I denna bilaga får du en översiktlig och till stora delar komplett bild av vad som gäller för socialförsäkringar, avtalsförsäkringar och olika typer av medlemsförsäkringar.

Det kompletterande skyddet i avtals- och medlemsförsäkringar betyder i dag alltmer, och det är viktigt att du håller koll på vilka rättigheter du har om något skulle hända.

Även relativt korta sjukskrivningsperioder kan ge ersättning från avtalsförsäkringarna.

Några saker är viktiga att komma ihåg.

• Avtalsförsäkringar gäller bara där det finns kollektivavtal. Därför är det av största vikt att alltid kräva kollektivavtal på din arbetsplats.

• Du måste själv anmäla en skada, och själv göra en anmälan för att få premiebefrielse när du är långtidssjuk eller föräldraledig. För avtalsförsäkringarna ska blanketterna skickas in till Afa Försäkring, för medlemsförsäkringar till det försäkringsbolag där försäkringen är tecknad.

Ta hjälp av LO-förbundens försäkringsrådgivare om du är osäker.

Beställ fler exemplar av Dina Försäkringar och sprid dem bland medlemmar och på arbetsplatserna. Det är gratis!

Martin Klepke