Enligt lag:

  • Det är i dag svårt att få en skada godkänd som arbetsskada efter att lagen har urholkats. Grundhållningen är att arbetsskada ersätts som vilken sjukdom eller skada som helst, alltså i första hand med sjukpenning.
  • Men om den skadade får inkomstbortfall som kan förmodas bestå under minst ett år kan lagen ge livränta som ska ge full ersättning för inkomstförluster.
  • Vid dödsfall kan efterlevande få ersättning i form av begravningshjälp och omställningslivränta och barnlivränta.

Enligt avtal:

  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, ger ersättning om olyckan gjort att du inte kunnat arbeta på minst 15 dagar eller om olyckan orsakat bestående invaliditet. Vid kortare sjukskrivning kan du få ersättning för utlägg för sjukvård och liknande.
  • Från första sjukdagen fyller TFA upp sjukpenningen så att du slipper inkomstbortfall under hela sjukperioden.
  • Framtida inkomstförluster som inte täcks av livränta enligt lag kan ge ersättning i form av engångsbelopp eller TFA-livränta.
  • TFA kan också ge underhåll till efterlevande som komplement till det som täcks av lag och andra avtalsförsäkringar.
  • TFA ger också extra ersättning för begravningskostnader.