SJ har brutit mot bestämmelserna om arbetstid i tusentals fall, hävdar Seko. Facket kräver 2,2 miljoner kronor i skadestånd.

Skadeståndskravet, som är ovanligt högt, bygger på den besparing Seko anser att SJ har gjort genom att överträda kollektivavtalet. Den är minst 1,9 miljoner kronor.

– Till det har vi lagt ett allmänt skadestånd. Det ska inte löna sig att bryta mot avtalet, säger Carolina Öhrn, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd, som för Sekos talan i Arbetsdomstolen.

Det lokala avtalet vid SJ innehåller detaljerade bestämmelser om hur arbetstiden får förläggas. Det är möjligt att göra avsteg från dem, något som i praktiken har gjorts ganska ofta.

– Men avsteg förutsätter en uppgörelse med Seko SJ, säger Valle Karlsson, ombudsman vid Seko. Och någon sådan fanns inte när SJ började överträda avtalet den 1 januari förra året.

I förhandlingarna om hur tjänstgöringen på tågen skulle se ut under 2009 gjorde Seko tvärtom mycket klart att facket inte gick med på några avsteg från avtalet.

Men SJ, som ville ha en snålare bemanning än den facket förordade, struntade i det. De två första månaderna förra året tillämpade SJ sitt eget förslag. Som, enligt Seko, innebar 2 500 olika brott mot kollektivavtalet innan SJ den 1 mars 2009 började följa avtalet.

För tågpersonalen kunde det till exempel betyda längre arbetsdagar än avtalet tillåter, och mer arbete utan paus än de fem timmar avtalet sätter som gräns.

Seko hävdar alltså att SJ bröt mot avtalet med öppna ögon, i syfte att spara pengar. Facket har tillgång till SJ:s egna beräkningar.

– SJ gjorde ett förslag till turlistor och bemanning där avtalet följdes – och ett som byggde på avsteg från avtalets bestämmelser om arbetstid, säger Valle Karlsson. Av det senare framgår hur mycket personalbehovet minskade, och hur mycket SJ sparade på att bryta mot avtalet.

SJ och Almega Tjänsteföretagen har ännu inte svarat på Sekos stämningsansökan.

Lars Bäckström, jurist vid Almega, vill inte kommentera tvisten innan ett svaromål är klart. SJ:s pressavdelning uppger att SJ inte kommenterar rättsprocesser innan de är avgjorda.