Socialdemokraternas ödesfråga är hur partiet ska vinna fler väljare bland dem som arbetar. Det var S-ledaren Mona Sahlins budskap i ett tal till LO.
– Vi är arbetarrörelsen som ratades av dem som har ett jobb.

I talet till LO:s representantskap på torsdagen gick Sahlin igenom tänkbara orsaker till partiets sämsta valresultat sedan 1914. Hon betonade att bara 22 procent av dem som har ett jobb röstade på S, medan andelen för Moderaterna var 32 procent.

– Det är den observation som smärtar allra, allra mest, sade Sahlin.

Sahlin menade att S nu måste ställa sig frågan vad ”det hårt arbetande svenska folket” egentligen hörde från partiet i valrörelsen.

– Var det att fastighetsskatten ska höjas, förmögenhetsskatt införas, att fler ska få bidrag och att skatten ska höjas? undrade Sahlin.

Samtidigt hävdade S-ledaren att det inte var det som partiet sade eller drev. Hon påpekade dock att S inte bara kan tala till ”den mycket viktiga minoritet” av svenska folket som är arbetslös eller har sjuk- och aktivitetsersättning, om partiet vill ha en majoritet av väljarna.

När Sahlin pratade med journalister efter talet förklarade hon att hon inte ångrar att mycket i s-valrörelsen handlade om a-kassan och sjukförsäkringen. Hon underströk att det är viktigt att fortsätta kämpa för de grupperna.

– Men vi talade för lite om framtidens jobb.

Sahlin anser att partiet inte har fört fram några nya idéer när det gäller närings- och tillväxtpolitik på många år, utan snarare ägnat sig åt att utvecklat de gamla. S-ledaren anser att hennes egen stora akilleshäl var att hon i valet inte talade tillräckligt om hur det är på jobbet, om stressen och otrygga anställningar och att många kvinnor känner att de saknar inflytande över sitt arbete.

Representantskapet är LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna och träffas två gånger om året.