– Stämningen mot SJ stärker oss när vi nu förhandlar om nya turlistor för 2011, säger Monica Danielsson, tågmästare och Sekoföreträdare vid SJ.

Seko och SJ förhandlar varje höst om hur tågpersonalens arbetsschema ska se ut när tågtidtabellen ändras.

I de nya turlistor som börjar gälla den 12 december i år vill SJ göra avsteg från kollektivavtalets arbetstidsbestämmelser.

– Men det kräver att SJ kommer överens med oss, säger Monica Danielsson. Stämningen i AD visar hur vi ser på kollektivavtalet. Det ska respekteras.

I år har förhandlingen om turlistorna för första gången lyfts in i de lokala förhandlingarna om nytt löneavtal.

– Det är rätt sätt att hantera frågan, anser Monica Danielsson. Det gör att vi kan få betalt för de avsteg från arbetstidsbestämmelserna som vi går med på.