Många moderata riksdagsledamöter vill ge arbetsgivarna mer makt att bestämma över turordningen vid arbetsbrist. En undersökning som tidningen Lag & Avtal gjort visar att ungefär fyra av tio går emot partiets nya las-vänliga linje.

De nya Moderaterna hyllar anställningsskyddet, och anser att lagen om anställningsskydd (las) fungerar väl som den är. Partiet går därmed emot de andra allianspartiernas krav på ändringar i turordningsreglerna vid uppsägningar.

Den nya partilinjen, är ett brott mot Moderaternas gamla tradition av att stå på Svenskt Näringslivs sida i lasfrågan, och internt är det många som inte ställer upp på den nya inriktningen.

Tidningen Lag & Avtal har frågat de moderata riksdagsledamöterna hur de ser på anställningsskyddet, och lite drygt hälften 57 av 107 ledamöter har besvarat frågorna. 25 av dem ansåg att arbetsgivaren bör få större möjlighet att bestämma vid uppsägningar, och 19 vill ändra i las under mandatperioden.

Hillevi Engström, moderat arbetsmarknadsminister, håller dock fast vid att las fungerar väl och att det inte finns något skäl att ändra turordningsreglerna. Att så många av hennes partikamrater har en annan uppfattning, tror hon beror på okunskap om hur reglerna fungerar.

– Själv har jag läst arbetsrätt, studerat rättsfall och följt arbetsmarknaden nogsamt. Man ska komma ihåg att den här materien är komplicerad. En del vet inte riktigt hur det fungerar på arbetsmarknaden, säger hon till Lag & Avtal.