Foto: Sören Andersson

Deltidssjukskrivna William Hemberg utförsäkrades och då drogs även hans kollektivavtalade sjukpension in.

Sjuka som utförsäkras förlorar inte bara sjukpenningen. Ersättningen från kompletterande försäkringar ryker också. William Hemberg förlorade 6 000 kronor i månaden.

De kollektivavtalade sjukförsäkringar som ska ge ett tillägg till den vanliga sjukpenningen följer Försäkringskassans bedömning av rätten till ersättning. Det gör även de flesta sjukförsäkringar som man kan teckna privat.

– Regeringen säger att de som utförsäkras av Försäkringskassan inte drabbas ekonomiskt, eftersom de kan få aktivitetsstöd i stället för sjukpenning eller sjukersättning. Men det är inte sant. ”Sidopengarna” från kompletterande försäkringar försvinner ju, säger William Hemberg.

William Hemberg, som arbetar på halvtid som ekonomikonsult, blev rikskänd förra hösten när han slog larm om hur den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen slår mot deltidssjukskrivna. Han har fast anställning och skulle kunna gå upp till heltidsarbete, men huvudvärken gör att halvtid är den absoluta gränsen för vad han klarar. Trots att han alltså har jobb skickade Försäkringskassan honom till Arbetsförmedlingen som arbetssökande när dagarna med sjukpenning tog slut.

Samtidigt som sjukpenningen upphörde i januari 2010 drogs den kompletterande så kallade sjukpension som privatanställda tjänstemän har genom kollektivavtal in. I brevet från försäkringsbolaget Alecta står det kort och gott: ”Vi följer Försäkringskassans beslut”.

På samma sätt fungerar AGS, den kollektivavtalade sjukförsäkring som ger LO-medlemmar ett tillägg till den vanliga sjukpenningen. Indragen sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan betyder att inte heller AGS-ersättning betalas ut.

Vad kanske färre vet är att också de flesta privata sjukförsäkringar som är tänkta att komplettera den allmänna sjukpenningen följer Försäkringskassans beslut. Strängare regler i den allmänna sjukförsäkringen urholkar med andra ord de privata försäkringarna.

Och det kan knappast avfärdas som ett lyxproblem.

– Privata sjukförsäkringar har snabbt blivit vanliga, då fler och fler känner att skyddet från den allmänna sjukförsäkringen inte räcker, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker vid Folksam. I dag har närmare hälften av svenskarna en sådan försäkring.

Flera LO-förbund har gruppsjukförsäkringar hos Folksam som ger ett tillägg till sjukpenningen vid långvarig sjukdom. Men framför allt har TCO-grupperna försäkrat sig.

– De som utförsäkras och skickas till Arbetsförmedlingen förlorar redan på att de går över från sjukpenningen eller sjukersättning till aktivitetsstöd, säger Kjell Rautio, utredare vid TCO. Dessutom förlorar de ersättningen från sina tilläggsförsäkringar. Och de kan inte få det bostadstillägg som förtidspensionärer har möjlighet till.

– På tre månader som utförsäkrad görs du fattig. Det är ett systemproblem som regeringen inte tog hänsyn till när introduktionsprogrammet hastades fram.

William Hemberg har klarat sin ekonomi. Han har hela tiden haft sin halvtidslön, och i maj fick han varaktig sjukersättning. När Försäkringskassan väl hade tagit det beslutet fick han också kompletterande ersättning från Alecta.

– Men andra har det värre. Jag tycker att försäkringsbolagen borde göra en egen bedömning av om man är sjuk. Inte bara följa Försäkringskassan, där du ju åker ut automatiskt vid ett visst datum.

– Pengarna från den kompletterande försäkringen kan vara det som gör att du alls klarar dig.

Fakta

Ersättningar som kan gå förlorade för utförsäkrad
• Kollektivavtalets sjukförsäkring
• Privata sjukförsäkringar, som kan vara en frivillig gruppförsäkring via facket eller en som du tecknat på eget initiativ (försäkringsbolagen bestämmer själva om de ska följa Försäkringskassan eller låta en läkare avgöra om du ska få ersättning)
• Bostadstillägg för förtidspensionärer