Jag ska försöka påverka arbetsgivarna att ta in dem som inte kan arbeta till hundra procent. Det krävs ett nytt klimat, där fler företag tar socialt ansvar.

Fler ska in på arbetsmarknaden. Det är huvudfrågan, säger Hillevi Engström gång på gång till de journalister som hugger tag i henne i riksdagshuset foajé efter att hon presenterats som ny arbetsmarknadsminister. Jobben är prioritet nummer ett, hjärtefrågan, knutpunkten.

Vägen dit går främst via den politik som regeringen redan för, anser Hillevi Engström.

– Jobbskatteavdraget är en viktig del. Liksom nystartsjobb och olika anställningsstöd. Och jag tror på bättre matchning och coachning.

– Problemet i dag är att man förväntas jobba till hundra procent eller inte alls. Och få av oss är hundraprocentiga. Men jag ser fler och fler företag ta ett större socialt ansvar, och jag ska försöka påverka i den riktningen.

Men efterfrågan på arbetskraft då? undrar en reporter från en ekonomitidning. Ni stimulerar ju bara arbetskraftsutbudet.

– Det är en komplex fråga, svarar Hillevi Engström. En del gör vi ju med nedsatt arbetsgivaravgift.

Att döma av svaren under hennes första halvtimme som minister blir Hillevi Engström en lojal fullföljare av den moderata arbetslinjen.

Hon är ”i grunden positiv” till bemanningsföretagen och tycker att det är bättre att unga och invandrare får jobb där, med kollektivavtal, i stället för att gå arbetslösa eller jobba utan avtal.

Hon ser inga problem med att allt fler har tidsbegränsade anställningar (”det är naturligt att företagen är osäkra nu, känner sig för och börjar med visstidsanställning”).

Och för att minska arbetslösheten bland ungdomar vill hon framför allt att fler ska klara av sin gymnasieutbildning.

– Grundproblemet bland unga arbetslösa är att så många saknar fullständig gymnasieutbildning. Vi ska höja ersättningen för dem som återvänder till gymnasiet för att gå klart.

– Vi ska också bygga broar mellan skola och arbetsliv. Lärlingsprovanställningar för unga under 23 år är en viktig åtgärd.

Vad gäller ersättningsgraden i arbetslöshetsförsäkringen har Sverige fallit från en tätplats bland OECD-länderna till en bottenplacering. Vad vill du göra åt det?

– Det primära är att få in fler i jobb. Inte att höja ersättningsnivån till dem som inte jobbar, svarar Hillevi Engström. Det vore inte ansvarsfullt att höja ersättningen nu.

Före karriären som riksdagsledamot för moderaterna arbetade Hillevi Engström som kriminalinspektör. I ungefär tio år var hon fackligt förtroendevald, och i fem år arbetade hon som ombudsman inom Polisförbundet. Hon säger sig ha en ljus syn på fackligt arbete och ”tror och hoppas” att det kan bli ett nytt huvudavtal på arbetsmarknaden under den kommande mandatperioden.

Hur ser hon då på att facket fått hårda smällar de gångna fyra åren, och tappat många medlemmar?

– Facket måste se till att vara attraktivt för att få medlemmar, svarar Hillevi Engström. Precis som moderaterna måste försöka värva medlemmar av egen kraft. I grunden är det bra om många är med i facket. Och i moderaterna.