Moderaterna och Sverigedemokraterna ökade sin röstandel bland LO-medlemmarna i årets val. Tillsammans fick de båda partierna var femte LO-röst.

Jämfört med valet 2006 ökade moderaterna sin röstandel bland LO-medlemmarna med 4,6 procent till 15,7 procent.

Sverigedemokraterna fick 5,5 procent av LO-rösterna, en fördubbling jämfört med valet 2006.

Socialdemokraterna är fortfarande överlägset störst bland LO-väljarna med en röstandel om 50,7 procent.

Ett bekymmer för Socialdemokraterna är dock att man två val i rad tappat väljare inom LO-kollektivet. I valet 2006 förlorade Socialdemokraterna 6 procent av LO-medlemmarna och i årets val gick man back med ytterligare 3,7 procent.

Det röd-gröna blocket fick i årets val 67 procent av LO-rösterna och de fyra borgerliga partierna plus Sverigedemokraterna fick 31 procent.

Intressant att notera är att fördelningen av LO-medlemmarnas röster mellan de politiska blocken var exakt densamma i det socialdemokratiska förlustvalet 1991.

De röd-gröna partierna fick också i detta val 67 procent av LO-rösterna medan de fyra borgerliga partierna plus Ny Demokrati erhöll 31 procent. Inom det borgerliga blocket fick moderaterna i valet 1991 nio procent och missnöjespartiet Ny Demokrati hela sju procent av LO-rösterna.