Stödet för Mona Sahlin som partiledare är fortfarande stort, i alla fall från LO-distrikten. Knappast någon ger henne skulden för Socialdemokraternas valnederlag.

– Min slutsats är att egoismen har brett ut sig och solidariteten tappat fotfästet, säger Margit Bik, vice ordförande för LO-distriktet i Västsverige. Klyftorna har vuxit och plånboksfrågorna har blivit viktigare.

När LO-Tidningen fått svar från samtliga 13 LO-distrikt i landet uttalar en majoritet sitt förtroende för Mona Sahlin.

Men LO-distrikten i Dalarna-Gävleborg, Norrbotten, Jönköping, Skåne och Örebro-Värmland anser att ett ställningstagande i partiledarfrågan måste vänta tills en utvärdering av valet är klar.

Närmast en öppen kritik av Mona Sahlin kommer Stewe Cato, ordförande för LO-distriktet i Örebro och Värmland, som säger:

– Någon förändring behövs.

De rödgröna förlorade inte valet för att de drev fel politik, enligt LO-distrikten.

– Men vi fick inte fram vårt budskap. Först sista dagarna kom sjukförsäkringen in i debatten, säger Pär Hägglund, ordförande för LO-distriktet i Mellansverige.

Flera LO-distrikt pekar på svårigheterna att nå ut i media.

– Nio av tio artiklar har skrivit ned de rödgröna och höjt alliansen till skyarna, hävdar Per Johansson, kassör och ombudsman i LO-distriktet i Västmanland. Tidningarna har inte varit neutrala.

På LO-distriktet i Jönköping anser kassören Sonnie Knutling att de rödgrönas valkampanj också försvårats av att flera arbetsgivarna inte släppt in facket för att tala politik på arbetsplatserna.

Från det stora LO-distriktet i Stockholm kommer dock invändningar mot själva politiken. Elisabeth Brandt Ygeman, förste ombudsman i distriket, säger:

– Vi har inte, varken från LO eller Socialdemokraterna, varit tydliga i oppositionspolitiken. Vi var mot försämringarna i a-kassan – men ”med förnuft”. Det blev för lite kontrast mot alliansen.

– En fråga som vi försökt lyfta i Stockholm är att allting säljs ut och blir privat. Att då säga att ”det spelar igen roll, bara kvaliteten är bra” – det håller inte.

Det rödröna samarbetet bör fortsätta, anser de flesta LO-distrikten. Även om entusiasmen inte är särskilt stor.

– Jag gillar egentligen inte utvecklingen mot ett tvåpartisystem. Men jag ser inga alternativ, säger Karin Näsmark i Mellersta Norrland. Förr kunde vi samarbeta med Centerpartiet, som var ett follkrörelseparti – men i dag är det omöjligt.

LO-distrikten på Gotland och i Skåne säger nej till det rödgröna samarbetet.

– Miljöpartiet har varit ute med förslag som inte gynnar våra medlemmar. Jag tror att vi har tappat med samarbetet med mp, säger Conny Kristensen Gahnström, ordförande för LO-distriktet på Gotland.

Erik Larsson
08-796 25 36