Klicka på bilden för att se den i större format.

Facket blöder fortfarande. Under årets första halvår tappade LO-förbunden sammanlagt 19 000 medlemmar. Tempot har mattats av, men den negativa trenden är långt ifrån bruten.

Under 2000-talet har LO-förbunden tappat nästan en halv miljon medlemmar, från 2 miljoner i början av år 2000 till 1,5 miljoner vid halvårsskiftet i år. Var fjärde LO-medlem har försvunnit på tio år, och medlemsraset fortsätter.

Under årets första sex månader minskade förbunden med sammanlagt 19 000 medlemmar. Det är färre än under samma period året innan, då 23 000 medlemmar lämnade LO-förbunden, men det är betydligt fler än före det stora raset 2007.

Mest minskar industriförbunden, som tillsammans står för sju av tio förlorade medlemmar. Flest medlemmar förlorade IF Metall. Förbundet står för mer än hälften av LO:s medlemstapp med 9 800 förlorade medlemmar. Enligt förbundets ordförande Stefan Löfven finns det flera förklaringar, en av dem är krisen och arbetslösheten som slagit hårt mot industrin.

– Vi har hög arbetslöshet och en del av våra medlemmar får jobb i andra branscher och går över till andra förbund, säger han.

Men den främsta orsaken är fortfarande den dyra a-kasseavgiften, enligt Stefan Löfven. Regeringen chockhöjde a-kasseavgiften 2007. Det året lämnade 129 000 LO-medlemmar facket och effekten märks än.

– A-kassan har blivit orimligt dyr. När man sitter och vänder på slantarna vid köksbordet kanske man känner sig tvungen att gå ur, säger Stefan Löfven.

Åren efter a-kassehöjningen var Hotell- och restaurangfacket (HRF) hårdast drabbat av raset. Men där har den negativa utvecklingen mattats av rejält i år. Under första halvåret förlorade HRF 400 medlemmar, att jämföra med 1 700 under motsvarande period förra året.

Transport gick som enda LO-förbund mot trenden under det första halvåret i år och växte med drygt 200 medlemmar.

– Det är roligt. Jag hoppas att det beror på att vi lyckats bra med vårt organiseringsarbete och att vi driver krav och frågor som medlemmarna tycker är relevanta, säger Martin Viredius, tredje vice ordförande i Transport.

– Men vi ska inte heller förneka att vi har tur och organiserar medlemmar i branscher som växer, lägger han till.

Att LO-förbunden får färre medlemmar är också en effekt av att arbetsmarknaden förändras, och att fler blir tjänstemän och akademiker. Förra året ökade både TCO och Saco sitt medlemsantal. Det finns några TCO-förbund som har växt även under det första halvåret i år, även om de flesta tappar medlemmar.

Hur det gått för TCO totalt är dock oklart eftersom de två största förbunden, Unionen och Lärarförbundet, inte lämnar ut någon medlemsstatistik för halvårsskiftet.

Akademikerförbunden i Saco fortsätter dock att växa. Vid halvårsskiftet hade de sammanlagt 606 800 medlemmar. Det var 1 900 fler än vid årsskiftet. Mest växte Sveriges Ingenjörer, med 1 500 nya medlemmar, och jurist- och ekonomfacket Jusek med 900 nyorganiserade.