Både den europeiska centralbanken och den brittiska lämnade den viktigaste styrräntan oförändrad. Sveriges riksbank höjde sin i början av juli.

Som väntat lämnades styrräntan oförändrad av Europeiska centralbanken. Räntan är låg, en procent.

Det var femtonde månaden Europeiska centralbanken (ECB) lämnade den viktigaste styrräntan oförändrad på 1 procent vid dagens rådsmöte.

Samtliga 74 tillfrågade ekonomer, i en Reutersenkät, räknade inför räntebeskedet med oförändrad styrränta, enligt TT. De väntar sig att en första räntehöjning kommer under tredje kvartalet nästa år.

Också brittiska centralbanken Bank of England lämnade räntan oförändrad på rekordlåga 0,5 procent.

Den 7 juli höjde svenska Riksbanken räntan med 0,25 procent till 0.5.