Sysselsättningen fortsätter öka. Män har tidigare stått för uppgången men nu ökar den också bland kvinnor.

SCB:s färska statistik visa att arbetslösheten minskar. Den var i juni i år 9,5 jämfört med 10 procent samma månad för ett år sedan.

Antalet arbetslösa var i juni i år 488.000 personer jämfört med 503.000 för ett år sedan.

Under ett år från juni förra året har 50.000 fler personer i åldrarna 15-74 år blivit sysselsatta.

Tidigare har SCB förklarat ökningen av sysselsättningen med en uppgång bland män. Men data från juni visar på en svag uppgång också bland kvinnor.

Sysselsättningsgraden var i juni 64,9 procent. Den visar, enligt SCB, att ökningen sedan årsskiftet består.

Sedan slutet av förra året har trenden varit positiv för männen. Men först de senaste månaderna har också kvinnors sysselsättning visat på en uppgång.