Knappt två procent av dem som lämnade arbetslivsintroduktionen under första halvåret har i dag ett vanligt jobb. Det visar en utvärdering som Arbetsförmedlingen lämnat över till regeringen.

Totalt var det sju procent av dem som lämnade arbetslivsintroduktionen som har någon sorts jobb. Majoriteten har ett lönesubventionerat arbete.

Det var 23 146 personer som anvisades arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen under årets första halvår. De hade då uppnått maximal tid i sjukförsäkringen.

451 personer lämnade introduktionen för att de fått ett vanligt jobb, 1,9 procent. Om också de räknas in som fått lönesubvention är det sju procent som har arbete.

Men att så få som sju procent fått någon form av jobb är inget misslyckande anser Siri Persson, handläggare på Arbetsförmedlingen och författare av rapporten till regeringen.

– Huvudpoängen var inte att få ut de här personerna i jobb efter tre månader. Det är inte realistiskt eftersom många har en lång sjukskrivning bakom sig, säger Siri Persson

I genomsnitt hade personer med sjukpenning varit sjukskrivna i fem år och de med sjukersättning i sju år.

I rapporten är Arbetsförmedlingen kritisk mot att arbetsförmedlare fått ta itu med att skapa ordning i de olika ersättningssystemen. Alltför mycket tid och oro har spillts på att deltagarna inte förstått övergången från sjukpenning och sjukersättning till aktivitetsstöd.

De som lämnat sjukförsäkringen och gått över till aktivitetsstöd som betalas i form av en a-kassa har aldrig varit arbetslösa. Många förstår inte att de ska över till en dagersättning som betalas fem dagar i veckan.

När de sedan ska gå från arbetslivsintroduktionen till en annan arbetsmarknadsåtgärd byts ersättningssystemet igen. Då betalas inte heller något förskott ut som överbryggade glappet mellan sjukförsäkringen och aktivitetsstödet.

– Det är en omfattande mängd information och blanketter som ska fyllas i för dem som går från ett system till ett annat. Många av våra deltagare har en ohälsa och svårt att ta in all information, säger Siri Persson.

– Regeringen måste fundera på ett annat system. Fixandet med deltagarnas ekonomiska grundtrygghet har överskuggat vårt egentliga arbete med att stötta personer att komma ut i arbetslivet.

De som ingår i någon arbetsmarknadsåtgärd kan inte heller ansöka om en ny period med sjukpenning förrän de slutat hos Arbetsförmedlingen, något som också skapar stor oro.

– Det är bättre om Försäkringskassan kan börja en utredning om ny sjukpenning även om en person är kvar i någon arbetsmarknadsåtgärd, säger Siri Persson.

Drygt hälften av alla som lämnade arbetslivsintroduktionen under årets första hälft gick till andra arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd.