Drygt 23 miljoner EU-medborgare var arbetslösa i juni – 9,6 procent, enligt en ny rapport från EU:s statistikbyrå.

Medan arbetslösheten minskat något i de 27 EU-länderna så ökade den i länderna med euro som valuta. I de 16 euroländerna var 6.000 fler löntagare arbetslösa i juni jämfört med månaden före medan de blev 32.000 färre i hela EU.

I euroområdet var arbetslösheten 10 procent i juni, den högsta på tolv år.

Österrike har den lägsta arbetslösheten med 3 procent liksom Nederländerna med 4 procent. De ska jämföras med länder som Spanien och Lettland som har 20 procents arbetslöshet. Nästan lika hög är den i Estland med 19 procent.

Jämfört med för ett år sedan har arbetslösheten minskat i fyra länder och ökat i 22 länder medan den i ett land är densamma. Mest ökade den i Estland.

Enligt en Reuter-enkät som TT skriver om steg inflationen något i euroområdet. Men inflationen på 1,7 procent i juli räknas fortfarande som återhållsam samtidigt som arbetslösheten är hög. Därför stärks bilden av att Europeiska centralbanken låter styrräntan ligga kvar på 1 procent.