REDAKTIONELLT. Den som hävdar att det måste vara fördummande att skriva eller läsa korta notiser har förträngt Bengt Erikssons existens. Han kan säga det väsentliga på baksidan av ett frimärke.

Därför har vi bett honom komma med ett tips i veckan, som publiceras på LO-Tidningens kulturblogg. Och dessutom tillfoga relevanta länkar från Spotify och YouTube och dylikt.

Veckans kortis handlar om den åldrade Torkel Rasmusson, som spelat in en skiva tillsammans med Kjell Westling.

I slutet finns en länk till ett klassiskt Blå Tåget-nummer.

 

Läs Bengt Erikssons senaste gästspel på bloggen lotidningenkultur.