Enligt FN-organet UNDP existerar bara två länder i världen med något mindre klyftor än Sverige, nämligen Danmark och Japan.

Att Japan klarar sig bra är särskilt intressant eftersom det visar att det faktiskt finns olika vägar för att främja jämlikhet.

En väg är den nordiska modellen med en stark välfärdsstat och starka kollektivavtal. En annan väg är den japanska med relativt små löneskillnader och en relativt låg arbetslöshet.

Foto: ANDY WONG / SCANPIX

Namibia i topp
Allra störst klyftor i världen finns i ett antal länder i södra Afrika, där en liten grupp människor, oftast vita ättlingar till europeiska kolonisatörer, lever på en materiell standard som vida överträffar ursprungsbefolkningen.

Det enskilda land med störst ekonomiska klyftor är Namibia, följt av Botswana och det jordbävningsdrabbade Haiti.


Kinas ökning vrider statistiken
Ett genomgående drag i världen är ett de ekonomiska klyftorna ökar inom länderna. Däremot ökar inte klyftorna mellan länderna.

Det senare beror framför allt på att Kina blivit rikare och om länderna jämförs med varandra och vi tar hänsyn till storleken på ländernas befolkning, då kommer den ökade standarden i Kina att väga tungt.

Samtidigt har just ojämlikheten inom Kina skjutit fart.

Klyftorna i Kina är numera lika stora som i USA, och då ska man ha i åtanke att USA är det i särklass mest ojämlika landet i västvärlden.

Läs också: Grundkurs i jämlikhet (1) ”Ett mått på graden av ojämlikhet”.
Läs också: Grundkurs i jämlikhet (2) ”En bild av ojämlikheten”.
Läs också: Grundkurs i jämlikhet (3) ”Fler arbetslösa – mer ojämlikhet”.

Mats Wingborg
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn