Böckerna Någon gjorde hålen och Greklandssommaren har gjort Maria Hamberg till en av de viktigaste skildrarna av modernt arbetsliv.

I sin recension av den nya boken Drömfabriken lyfter Anneli Jordahl fram Hambergs förmåga att skildra arbetskollektivets medlemmar som individer, och poängterar hennes vägran "att stryka den medelklassläsare medhårs som via arbetarskildringen förväntar sig en peepshow med supande, knarkande, horande arbetarklass".

 

Jordahl ställer också frågan om inte skildringen kan bli alltför nyanserad, med tanke på det hårda klimat som råder mellan arbetsgivare och arbetare.

Essä om språket
Maria Hamberg är regelbunden medarbetare på LO-Tidningen kultur, med genomtänkta texter som ger kött på benen åt aktuella politiska och kulturpolitiska frågeställningar.

Därför firar vi hennes bok med att publicera en nyskriven essä som börjar i ett fjärran hörn av Kina, fortsätter till Ångermanland och slutar i Lappland – och i en reflexion över vad överhetens språk släpper igenom av verkligheten.

Kursändring
Denna publicering är också startskottet för en redaktionell kursändring.

 

Tanken är att LO-Tidningen måste fylla rollen som forum för en debatt kring arbetarlitteratur och andra konstverk som har den politiska ambitionen att kämpa om bilden av verkligheten, och Anneli Jordahls text ska således ses som inledningen på en fortlöpande diskussion, som kommer att ta sig olika former.

 

I det sammanhanget passar det att rekommendera den "Liten arbetarlitteraturskola” som Magnus Nilsson skrivit för bloggen LO-Tidningen Kultur och som även publiceras i papperstidningen lägre fram mot sommaren.

 

Läs Anneli Jordahls recension av Drömfabriken.

Läs Maria Hambergs essä ”Åtabak”.
Läs ”Liten arbetarlitteraturskola” på bloggen lotidningenkultur.