80 procent av de 14.000 som fick slut på sina dagar i sjukförsäkringen vid årsskiftet har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen, medan sex procent är kvar hos Försäkringskassan. Få verkar ha återvänt till ett jobb.

– Man kan tycka att det var bra att så många gick till Arbetsförmedlingen. Å andra sidan kan man tycka att det var synd att så många behövde gå till Arbetsförmedlingen, säger Bertil Thorslund, analytiker på Försäkringskassan, till TT.

Något färre än väntat nådde maxgränsen för antalet dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning vid årsskiftet. Siffran landade på omkring 14.300 i stället för de 16.000 som Försäkringskassan hade räknat med, visar färska siffror från Försäkringskassan som TT tagit del av.

Av dessa gick 82 procent över till Arbetsförmedlingen, varav 10.400 deltar i det nya introduktionsprogrammet för tidigare sjukskrivna och 1.400 är inskrivna i andra åtgärder, till exempel lönebidragsanställning.

Utanför statistiken
En dryg tiondel av de som utförsäkrats, 1.600 personer, är varken registrerade hos Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Statistiken kan heller inte tala om vad de gör nu.

– De personerna har vi ingen riktig information om. Det kan ju hända att vissa har gått tillbaka till sitt jobb. Det finns en plan att vi ska ringa och följa upp vad de gör och vad de har för försörjning, säger Bertil Thorslund.

Karenstid
Omkring sex procent, 855 personer, har setts som tillräckligt sjuka för att få antingen förtidspension eller förlängd sjukpenning och är därmed kvar i sjukförsäkringen.

Efter den tre månader långa introduktionen hos Arbetsförmedlingen förväntas många återvända till Försäkringskassan, enligt prognosen 38 procent.

– Efter den här "karenstiden" hos Arbetsförmedlingen räknar vi med ett återflöde in i sjukförsäkringen, säger Bertil Thorslund.

 

TT