Skogsindustrierna tar täten i avtalsrörelsen när de i dag är först ut att växla avtals krav med sina fackliga motparter Pappers och GS. Och avtalsrörelsen blir hård, enligt arbetsgivarnas förhandlingsdirektör Per Hidesten.

– Vi kan konstatera att vi står väldigt långt ifrån varandra i flera frågor, både när det gäller nivåer och inflytande, säger han.

Skogsindustrierna driver framför allt fyra huvudkrav i avtalsförhandlingarna med Pappers och GS. Det första är att alla lönebildning ska ske lokalt.

– Det finns inte utrymme för löneökningar centralt i den situation vi befinner oss i, säger Per Hidesten, som anser att fackens krav på 2,6 procent är orimligt.

 

Vill variera arbetstiden
Arbetsgivarna är också kraftigt emot alla former av låglönesatsningar och höjningar av minimilöner, enligt Per Hidesten skulle det göra det svårare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

De vill också, liksom i tidigare avtalsrörelser, få större frihet att flytta och variera arbetstiden beroende på om det är mycket eller lite att göra.

En nyhet för i år är att även Skogsindustrierna kräver öppningsklausuler. Det vill säga möjlighet att göra avsteg från det centrala avtalet om parterna kommer överens lokalt.


Lokal anpassning krävs
– Som det varit nu har många sunda företag drabbats hårt i krisen. Det måste finnas en möjlighet att anpassa både arbetstider och löner lokalt, säger Per Hidesten.

I förra avtalsrörelsen drev Teknikarbetsgivarna kravet utan framgång. De krisuppgörelser och kortare arbetstid och lägre utgående löner som gäller på IF Metalls avtalsområden gör dock att nu även Skogsindustrierna vill driva frågan.

– Vi förde samtal med våra motparter om krisuppgörelser som dem IF Metall tecknat. Även om vi inte nått fram än vill vi fortsätta diskussionerna i avtalsförhandlingarna säger Per Hidesten.