Trelleborgs däckfabrik i Biyagama, Sri Lanka. Sedan kollektivavtalet tecknades har produktiviteten höjts.
 

Trelleborg tvärvände. Tidigare vägrade ledningen för det svenska företaget i Sri Lanka att erkänna facket. Men sedan ändrade sig Trelleborg.

Facket erkändes och ett kollektivavtal slöts, vilket har fått stor betydelse på andra arbetsplatser i området.

– Det var det första kollektivavtalet någonsin i en frizon i Sri Lanka, säger frilansjournalisten Mats Wingborg, som skrivit två rapporter för Swedwatch om bland annat situationen på Trelleborgs fabriker i landet.

Den första rapporten kom för fyra år sedan. Den skildrar fackets kamp för ett erkännande.

Motarbetades aktivt
Det började i Trelleborgs fabrik i frizonen Biyagama när några anställda hösten 2003 bildade en fackklubb.

Ledningen på fabriken kom aktivt att jobba emot den fackliga organiseringen och konflikter bröt ut. 2005 byttes fabriksledningen ut. Därefter erkändes facket och två år senare slöts ett kollektivavtal i frizonen samt ett annat kollektivavtal i Trelleborgs andra fabrik som ligger strax utanför frizonen.

Den första rapporten handlar mycket om hur arbetsgivarna motarbetat den fackliga organiseringen.

Bra exempel
Den andra rapporten kom denna vecka och är betydligt ljusare.

– Från att ha varit ett dåligt exempel har Trelleborg blivit ett bra exempel, säger Mats Wingborg som besökte Sri Lanka i somras.

Arbetsklimatet på fabrikerna har, enligt honom, förbättrats och produktiviteten höjts. I och med att facket fick fotfäste i frizonen kunde information också spridas.

– Det har inneburit att det startats fackklubbar på fler företag i denna frizon. Det har fått en oerhört stor symbolisk betydelse, säger Mats Wingborg.

Då LO-Tidningen vill få en kommentar från Trelleborg hänvisar företaget till IF Metalls representant Mikael Nilsson. Han säger att den lokala ledningen i Sri Lanka byttes ut när det stod klart att det fanns ett stort missnöje bland de anställda.


FAKTA / Swedwatch

Swedwatch är en förening vars syfte är att undersöka hur företag med svenska kopplingar följer internationella konventioner, nationell lagstiftning och etiska riktlinjer om företagande.
Föreningens arbete finansieras till största delen av Sida.