Martin Rolinski. Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX
 

KOMMENTAR. Gratis är modeordet för dagen, med Chris Andersons företagsekonomiska evangelium Free som främsta yttring. Anderson har bara blick för sälj, inte för arbete och produktion.

Och det där hänger förstås samman med motsvarande strömningar på arbetsmarknaden, där alla ska ge mer.

Gratisjublet som ideologi också för nedskärningar på företag och i samhället.

Yrkesmännen har ordet

Väldigt relevant moteld kommer från en antologi Gratis?, utgiven av förlaget Volante.

Kompetenta yrkesmän och -kvinnor redogör för allt det arbete som ligger bakom till exempel dataspelsutveckling, skrivande och popmusik, och för den kris som upphovsrätten ställts inför.

Hur få betalt? Den frågan genomsyrar både den här boken och hela samhället.

Från vara till tjänst

Så här skriver sångaren i BWO, Martin Rolinski, i sin intelligenta och personliga analys av musikbranschen:

”Fildelningen förvandlar musik och allt annat innehåll från en vara med ett styckpris till en tjänst med obegränsad tillgång till all kultur jag någonsin kommer att vilja ha.”

Men hur ska denna obegränsade användning komma upphovsmännen till godo?

Skribenterna har tillsammans en sån historisk överblick att de är säkra på att det kommer att ordna sig på politisk väg, och att den teknologi som sprider musik och andra verk också kan mäta användningen.

Royalties och lönebildning

Men det är nu krisen pågår, när oseriösa aktörer – kriminella såväl som multinationella – kan passa på att roffa åt sig.

En kris i brist på definitioner och regelverk.

Som mer allmänt har med synen på produktion att göra. I det globaliserade samhället är konsumenten kung, vars valfrihet bygger på andras allt mer åtskruvade slavarbete.

Lönerna per producerad enhet pressas ner i takt med att försäljningsvolymerna ökar. Och vinsterna hamnar nån annanstans, oklart var.

Då blir upphovsrätt en fråga som angår alla, inte bara popmusiker.
 

Antologi: Gratis? Om kvalitet, pengar och skapandets villkor.

Redaktör: Per Strömbäck.

Medverkande: Andreas Ekström, Anders Rydell, Linda Skugge, Isobel Hadley-Kamptz, Martin Rolinski, Joakim Båge m fl.

Förlag: Volante.