När en hel grupp anklagas för fusk är det de mest ambitiösa och ärliga som lider mest. De som tar livet med en klackspark och de som fuskar klarar sig ändå, säger Jenny Fjell.
 

Hon började med en blogg för drygt ett år sedan. Den fick så många reaktioner att den ersattes av nätverket Resurs: Respekt för de sjukas och utsattas rätt i samhället.

Jenny Fjell, läkare och snart färdig psykiatriker, är kritisk mot de sjukregler som riksdagen beslutade om förra året.

Det politiskt obundna nätverket får varje dag mellan fem och tio nya medlemmar.

– Jag vaknade en natt och såg det i eldskrift. Resurs ska det vara, säger Jenny Fjell när vi träffas på Kungsholmen i Stockholm under en lunchpaus.

I riskzonen
Den här sommardagen studerar hon kognitiv beteendeterapi (KBT) som en del av specialistutbildningen till psykiatriker.

Hon beskriver sig själv som en person som ligger i riskzonen för utbrändhet. Hon är engagerad och ambitiös.

Och för några år sedan blev hon sjuk. Då drabbades hon av alla skriverier och antydningar i medier om att folk som är sjukskrivna fuskar.

Djup erfarenhet
Hon kände att avstämningsmötet på försäkringskassan flyttade fram tillfrisknandet någon månad. Och hon fick en egen djup erfarenhet.

Med läkarkolleger och kompisar vid fikaborden diskuterade hon situationen för sjuka, och retade upp sig allt mer på samhällsklimatet. Hon fick mentalt stöd för ett nätverk.

– Människor skambeläggs för något som ligger utanför deras kontroll. De friska tänker inte på att de själva kan bli sjuka, på att människan inte är statisk.

Bantade organisationer

Hon träffar patienter som blev utbrända under 90-talskrisen för att deras arbetsplatser slimmades hårt. Läkarkåren får ta på sig en del av ansvaret för att det psykiska lidandet inte togs på allvar, anser hon.

Under en period arbetade hon som läkare på Ersta psykiatri i Stockholm som är specialinriktat på utmattningssyndrom, som utbrändhet kallas i dag.

– De som drabbas blir kognitivt handikappade. Från en dag till en annan klarar de inte av att sätta på kaffekokaren, och bokstäverna hoppar runt så att de inte kan läsa.

Ministerns utbrändhet förundrar

Vanliga kommentarer är att folk sjåpar sig. Dessutom var socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson ute i medier och sa att hon varit utbränd i tre dagar.

– Jag frågar mig vad det kunde vara. Men jag tror inte det skulle uppfylla kriterierna för utmattningsdepression, säger hon och tittar ut genom ett fönster med outgrundlig blick.

– Synsättet är väldigt ovetenskapligt och raljerande – och tar inte till vara de landvinningar som gjorts inom hjärnforskningen de senaste åren. Det blir mycket tyckande och inom psykiatrin får alla tycka.

– Men det går ju också att ta reda på vad de som satt sig in i det hela har att säga.

Hjärnan måste tränas
Jenny Fjell återkommer under intervjun till ”de utbrända”.

Gruppen känns speciell för henne eftersom den fick skulden för den tidigare stora ökningen av antalet sjukskrivningar.

Allt det vi upplever psykiskt har någon grund i hjärnan och den måste tränas. En person som är utsatt för stark press får signaler från hjärnan att ”nu är du trött”.

Om signalen negligeras kan förmågan att vila gå förlorad, förklarar hon.

Barock regel

Jenny Fjell kallar den nya sjukförsäkringen för utförsäkringslagen. Enligt reglerna ska läkarna redan efter sex månaders sjukskrivning bedöma en patients arbetsförmåga mot hela den nationella arbetsmarknaden.

– Läkare måste alltid bedöma arbetsförmågan. Men inte ens internationellt finns några verktyg att använda för att mäta arbetsförmågan mot ett helt lands arbetsmarknad. Det är barockt.

Hon är också kritisk till att den tillfälliga sjukersättningen tas bort. Inom psykiatrin är det en katastrof.
 
– Det måste finnas hopp att förmedla till människor som drabbats av psykisk kollaps. Att då låta dem gå över till socialbidrag eller att skriva ett intyg om varaktig sjukdom är att förmedla motsatsen: hopplöshet.

De ambitiösa drabbas hårdast

Mest vänder hon sig mot allmänna påståenden som att människor behöver mer sparkar i baken och att försäkringen överutnyttjas.

– När en hel grupp anklagas för fusk är det de mest ambitiösa och ärliga som lider mest. De som tar livet med en klackspark och de som fuskar klarar sig ändå.

Du är arg och engagerad och bildar nätverk. Vad driver dig ?

– I grunden är det väl min tro. Det har känts som att det är meningen att jag ska ägna tid åt det här. Jag möter människor varje dag som vill må bra och ta till vara sina resurser. Då blir jag väldigt arg när systemet motarbetar försöken att komma igen och bli frisk.

Jenny Fjell säger allvarligt att hon vill vara en bra medmänniska. Hon kan inte ”skilja ut det här engagemanget från livet”.
 

 

FAKTA  / ”Livet är mitt fritidsintresse”

Namn: Jenny Fjell
Ålder: 36 år.
Familj: Sambo och en son på 2,5 år.
Bor: Lägenhet i Stockholms innerstad.
Utbildning: Legitimerad läkare som utbildar sig till specialist i psykiatri, doktorsexamen i neurovetenskap från Karolinska institutet, fil kand i hälso- och sjukvårdsadministration.
Arbete: Olika sjukhus och psykiatriska mottagningar.
Fritidsintressen: ”Fullt upp med nätverk, utbildning, arbete och familj. Själva livet är mitt fritidsintresse. På sätt och vis var det semester när jag i tre år forskade i USA. Semester är att göra det man helst vill.”

 


Gun Jacobsson

Skriv ett e-postbrev till redaktionen