Säg mig, herr minister:
Är det flum att störst behov
har den som ej kan ditt prov 
och har kunskapsbrister?

Varför alltid hysa sån
omsorg om eliten
när den ändå drar ifrån
och den är så liten?

Victor Estby
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn