Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och LO och PTK om ett nytt huvudavtal har spruckit.

Svenskt Näringsliv skriver i ett pressmeddelande att det vid dagens förhandlingar blev uppenbart att LO och PTK inte var beredda att förhandla vidare utifrån Svenskt Näringslivs förslag från augusti 2008. Förslaget gällde främst begränsningar i konfliktreglerna samt "turordningsregler i las grundade på kompetens och skicklighet".

Enligt Svenskt Näringsliv faller därmed förutsättningarna för att diskutera övriga frågor i huvudavtalet, samt LO:s och PTK:s krav på förstärkt omställningsstöd och rehabilitering.

Jan-Peter Duker säger enligt pressmeddelandet att LO:s och PTK:s reaktion på Svenskt Näringslivs förslag "inte kan tillnärmelsevis tillgodose våra krav på förändringar när det gäller konfliktreglerna och turordningsreglerna i las."

– Deras förslag innehöll däremot en lång rad fackliga krav som bland annat skulle innebära betydande nya kostnader för företagen. En förutsättning för att diskutera dessa krav var naturligtvis att vi i rimlig utsträckning skulle få gehör för våra båda hjärtefrågor. När detta visade sig vara omöjligt fanns inga förutsättningar att fortsätta förhandlingarna.

– Det är beklagligt att Svenskt Näringsliv inte vill ta gemensamt ansvar för att säkerställa en långsiktigt stabil utveckling av den svenska arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv agerar ansvarslöst – i en ekonomisk kris behövs samförstånd och stabilitet, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i ett ett gemensamt pressmeddelande från de fackliga organisationerna.

– PTK och LO har varit konstruktiva i förhandlingarna. Vi har försökt att modernisera bestämmelserna i huvudavtalet, men för Svenskt Näringsliv har kortsiktiga maktintressen varit viktigare, säger PTK:s ordförande Marianne Krantz i pressmeddelandet.

Erland Olauson, LO:s ansvarige för förhandlingarna, vill inte kommentera före eftermiddagens presskonferens.