Krisen kan drabba glesbygden hårt. Många små orter i Västernorrland är helt beroende av en enda arbetsplats. Men satsningar på miljöteknik och infrastruktur ska ta länet genom krisen, enligt landshövding Bo Källstrand.

I januari varslades drygt 600 anställda om uppsägning i Västernorrlands län, att jämföra med 2.200 under hela förra året.

Både industriföretag och handeln har drabbats, liksom landstinget som ska spara 500 miljoner kronor i år. 300 anställda har varslats från sjukhuset i Örnsköldsvik, ytterligare 128 visstidsanställda får gå och upp till 700 jobb på sjukhuset i Sundsvall är i fara.

– Vi klarade oss bra förra året eftersom vi inte är så beroende av bilindustrin, men nu har krisen slagit till med full kraft, säger Bo Källstrand.

Varselsamordnare
Han är landshövding och varselsamordnare för länet. Ett uppdrag han fick i december efter att själv ha ansökt hos regeringen.

– Några län var redan utpekade som extra drabbade och hade därför fått varselsamordnare. Vi riskerade att hamna i skuggan av dem, säger han och tillägger att Västernorrland har en utsatt situation, även om antalet varsel varit tämligen lågt i jämförelse med andra län.

Med en av de högsta arbetslöshetsnivåerna i landet och många glesbygdsområden slår varje varsel hårt. Många orter i länet, framför allt i inlandet, är helt beroende av en enda arbetsgivare.

– Även varsel som ser små ut på papperet får då stora konsekvenser.

22.000 jobb bort
I 90-talskrisen försvann 22.000 jobb från Västernorrland, vilket motsvarade tio procent av alla arbetsställen. Med jobben flyttade också människorna.

– När jobben försvinner blir det enkelriktad trafik härifrån. Varken arbetsställen eller invånare kommer tillbaka, säger Lars Gunnar Rönnqvist, planeringschef på länsstyrelsen som tillsammans med Bo Källstrand ansvarar för varselsamordningen.

För att undvika samma negativa utveckling i den här krisen har länsstyrelsen föreslagit en rad åtgärder för regeringen.

Förutom utbildningssatsningar för arbetslösa och varslade behövs stöd för att utveckla företag och forskning. Framförallt inom miljöteknik, clean-tech, som enligt Bo Källstrand är regionens framtid – tillsammans med de klassiska näringarna inom skogsindustri och energi.

– I en kris försvinner en del gam-la verksamheter och då gäller det att vara rustad för uppgångar i framtiden. Vi ligger väl framme när det gäller clean-tech, säger han.

Infrastrukturprojekt
För att rädda arbetstillfällen i regionen på kort sikt föreslår länsstyrelsen att regeringen ska dra i gång en rad planerade infrastrukturprojekt.

– Det handlar om Botniabanan och vägprojekt. Det skulle göra stor skillnad för oss i framtiden och skapa arbetstillfällen under krisen.

FAKTA / 243.000 bor i länet
Länet har runt 243.000 invånare. Största städerna är Sundsvall (95.000), Örnsköldsvik (55.000) och Härnösand (25.000).
I Västernorrland bor 11 invånare per kvadratkilometer mot 22 som är rikssnittet.
I januari var arbetslösheten i Västernorrland 4,7 procent, 0,2 procentenheter mer än riksgenomsnittet. Arbetslösheten för ungdomar mellan 18 och 24 år var 7,4 procent.
Källor: Länsstyrelsen i Västernorrland,
Arbetsförmedlingen