LO:s och PTK:s små förhandlingsdelegationer förespråkar flera inskränkningar i möjligheterna att vidta fackliga sympatiåtgärder.

Det framgår av det förslag till nytt huvudavtal som fackens företrädare i går, torsdag, enades om. LO-Tidningen har tagit del av förslaget som ska presenteras för arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv på onsdag. Innan dess ska dock LO:s styrelse ta ställning till förslaget.

LO-Tidningen har tidigare berättat att facken i förhandlingarna om ett nytt huvudavtal övervägde att gå med på inskränkningar i rätten till sympatistrejker och -blockader. Efter gårdagens möte med de små förhandlingsdelegationerna står det klart att LO och TCO förespråkar tre olika begränsningar.

Tre inskränkningar
Här är hindren mot sympatistrejker och sympatiblockader som finns med i fackens förslag:

1. En sympatiåtgärd ska bara få ske på uttrycklig begäran från det fack som vidtagit den primära stridsåtgärden. Det betyder att Elektrikernas stödaktioner för sjuksköterskorna i slutet på 1990-talet skulle ha varit otillåten.

2. En facklig sympatiåtgärd ska få starta först sju dagar efter att den ursprungliga stridsåtgärden har börjat. Någon sådan begränsning finns inte i dag.

3. En sympatiåtgärd ska bli olovligt om tidsfristen (de sju dagarna) inte följs. Det gör det möjligt för arbetsgivare att komma med fredspliktinvändningar och ta ärendet till Arbetsdomstolen, vilket kan leda till att sympatiåtgärden skjuts upp ytterligare.

Flera förslag
I det 29 sidor långa dokumentet finns även förslaget om en huvudavtalsnämnd med. Liksom att nya branschmedlare – opartiska ordföranden – ska inrättas, vilket LO-Tidningen tidigare har berättat om.

Där finns också en paragraf som beskriver vad god sed på arbetsmarknaden kan handla om. Den nya huvudavtalsnämnden kan få ta ställning till om förhandlare inte iakttar god sed, om hur stridsåtgärder ska få utformning samt vilket ansvar en part måste ta för att ingångna avtal följs.

Sist in – först ut
Svenskt Näringsliv har förespråkat att bara kompetens ska vara avgörande för vilka som får behålla anställningen när en arbetsgivare måste säga upp anställda på grund av arbetsbrist. LO och PTK kräver i det här förslaget, liksom tidigare, att anställningstiden ska vara utgångspunkten, och att om en avtalad turordningslista med avsteg från ”sist in – först ut” diskuteras fram ska uppsägningstiden förlängas och vara arbetsbefriad.

Fackens förslag är heltäckande och innehåller även reglering av EU-direktiv, samt förslag kring omställningsstöd och rehabilitering. Det finns även direktiv för medbestämmande och ett avsnitt om utstationerade utländska företag som är med i någon arbetsgivarorganisation.

De förhandlar
För PTK:s del är det förhandlingschefsgruppen som arbetat fram förslaget. Där sitter företrädare för bland annat Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Lärarförbundet och Journalistförbundet. På LO-sidan är det avtalssekreterarna från Byggnads, Kommunal, Handels, Seko och IF Metall som bidragit. Arbetet med förslaget har letts av LO:s Erland Olauson och PTK:s Lars-Bonny Ramstedt.

Senast arbetsmarknadens parter diskuterade ett huvudavtal för hela arbetsmarknaden var 1938 – när resultatet blev Saltsjöbadsavtalet.

Läs också: artikeln"Facken kan gå med på tidsgräns för sympatiåtgärder" 2009-02-11
Läs också: artikeln " Kraftig kritik mot fackens förhandlare" 2009-02-11