/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/volvo_0608.jpg
Trångt på parkeringsplatsen för nya bilar utanför Torslandaverken i Göteborg. Frågan är om det är sådana bilar som framtidens köpare vill ha. Foto: ADAM IHSE

Volvo personvagnar sålde nära en halv miljon bilar förra året – fler än någonsin. Ändå varslar Volvo nu 2.000 anställda om uppsägning, och det är bara början. Hur kan det komma sig?

Den enkla förklaringen till att Volvo personvagnar tvärbromsar är bolagets extrema beroende av den amerikanska marknaden. När dollarn är högt värderad mot kronan kan Volvo kamma hem goda vinster. När kronan stärks, som den nu har gjort, faller vinsterna snabbt.

Raset förstärks av att Volvo inte har någon fabrik i USA. Om företaget haft det, hade det hjälpligt kunna parera växlingarna i valutakursen.

Att dollarn skulle stiga i värde de närmaste åren förefaller inte troligt. Den amerikanska ekonomin dras med stora underskott och de flesta anser att dollarn fortfarande är övervärderad. För Volvos del betyder det att anpassningen blir extra smärtsam. Varje Volvobil i USA säljs för närvarande med förlust.

Nu krävs skicklighet, tur och kapital

Jämfört med de stora bilkoncernerna är Volvo en liten biltillverkare. Även jämfört med konkurrenter som Audi och BMW är Volvo ett litet företag. Storskalighet är i sig inte avgörande för en biltillverkares framgång. Många mindre bilföretag klarar sig bra genom att rikta in sig på köpstarka kunder som gärna betalar mer för en kvalitetsbil.

Men vilket slag av bil efterfrågar framtidens köpare? Volvos stadsjeepar och bränsleslukande mellanklassbilar har förmodligen sett sina bästa dagar. Till och med i det biltokiga USA ökar kraven på bensinsnåla och miljövänliga bilar.

Volvo har klarat av snabba omställningar för om åren. Men denna gång krävs skicklighet, tur och kapital om man ska lyckas.

Volvo var länge känt som en tillverkare av säkra bilar, men säkerhetstänkande har idag anammats av de flesta biltillverkare. Framtidens bilar måste också leva upp till skärpta miljökrav. Kombinationsbilar som drivs med både el och bensin förväntas bli nästa storsäljare. Frågan är dock om Volvo klarar av det utvecklingsarbete som krävs för att ta fram egna miljöbilar.

Småbilar inget alternativ
Att växla över till småbilstillverkning är inget alternativ för Volvo. Volvos bästa chans är att bygga vidare på det man är bra på. Företaget måste profilera sig mot miljö, kvalitet och säkerhet. För att lyckas krävs långsiktighet och uthållighet – egenskaper som den amerikanske ägaren Ford inte är direkt känd för.

Tidigare svenska regeringar har lovat satsningar på fordonsteknisk forskning och teknisk utbildning i Västsverige. Insatserna har hittills varit begränsade. Näringsminister Maud Olofsson borde se till att planerna förverkligas. Det  vore ett sätt  visa Ford att regeringen tror på en framtid för Volvo i Sverige. Och inte bara det. Forskningsinsatser betalar sig alltid. Inte bara Volvo utan även andra industriföretag kommer att ha nytta av dem.