A-kassan har varit ett av de hetaste samtalsämnena i den fackliga världen det senaste året. Och debatten kommer att fortsätta på LO-kongressen, som startar på lördag.

– Trygghet och solidaritet är grunden för a-kassan, och i dagens a-kassa finns varken eller. Vi vill renovera a-kassan till den omställningsförsäkring den ska vara, säger Leif Håkansson, LO:s tredje vice ordförande.

Gemensam LO-kassa
Tre kongressmotioner från avdelningar inom Seko, Handels och Fastighets föreslår att alla förbunden slår samman sina a-kassor till en gemensam LO-kassa. Då skulle alla inom LO betala samma avgift och de skulle inte behöva byta a-kassa om de får jobb i en annan bransch.

Tanken är inte ny och LO har redan en utredning om en gemensam a-kassa på gång, men ledningen vill avvakta med beslutet eftersom mycket fortfarande är oklart i regeringens a-kassereformer.

– Facken och a-kassorna förfogar själva över hur de ska organiseras – även om en gemensam a-kassa fortfarande inte kan bestämma hur hög avgiften ska vara, säger Wanja Lundby-Wedin, ordförande för LO.

Mer än återställare
Fyra förbund, Fastighets, Transport, Seko och Hotell- och restaurangfacket, uppmanar också kongressen att inte kärva att a-kassan återställs. Det räcker inte med att återgå till det som var före regeringsskiftet, a-kassan måste bli bättre än så, skriver de. Förbunden vill att a-kassorna ska styras av sina ägare och bli en tydlig del av folkrörelsen i stället för den hårda myndighetsreglering som gäller i dag.

LO-styrelsen skriver i sitt utlåtande till motionerna att en viss myndighetskontroll krävs så att lika regler gäller för alla, men att myndighetsutövningen inte ska försvåra a-kassornas samarbete med fackförbunden. LO föreslår också en förbundsgemensam översyn av hela arbetslöshetsförsäkringen som ska ske i facklig-politisk samverkan.

Kräver högre tak
Styrelsen stöder också ett antal kongressmotioner som vill att taket ska räknas upp med löneökningstakten och höjas så att de allra flesta får 80 procent av lönen i a-kassersättning. LO vill också att de särskilda reglerna för ungdomar tas bort, att inträdesvillkoret slopas och att arbetsvillkoret ändras så att fler omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Läs också: artikeln ”En enda kassa utreds”, 17/5 2007