2007 sänktes skatten för att få fler att jobba efter 65-årsdagen. Men intresset för äldre arbetskraft vaknade redan tidigare, hävdar Almegas vd Jonas Milton.

– En attitydförändring är på gång.

Det kan jag säga bestämt, jag har varit med så länge att jag märker ett skifte som detta, säger Jonas Milton.

– Vår jourtelefon får fler förfrågningar om att anställa äldre. Och bemanningsbranschen har lättare att hyra ut äldre.

En ny, mer positiv syn på arbete högre upp i åldrarna märks också när Almega hjälper medlemsföretag att skriva anställningskontrakt för chefer och högre tjänstemän.

– Förr var det populärt att skriva in lägre pensionsålder i anställningsavtalet. Det har upphört helt.

Slipper löneskatt
Den 1 januari 2007 infördes ett särskilt, extra stort jobbskatteavdrag för anställda som har fyllt 65 år. Dessutom har arbetsgivarna befriats från den särskilda löneskatten för anställda över 65 år, som tidigare skulle motsvara arbetsgivaravgiften för yngre anställda.

Men om skattesänkningen spelat någon roll är tveksamt. Möjligen som ”förlossningshjälp” för en förändring som redan var på gång, tror Jonas Milton.

– Många företag känner inte ens till skattelättnaden, säger Anders Broberg, presschef vid Almega.

Generationsväxling
Boel Callermo, sektionschef för arbetslivsenheten på Sveriges Kommuner och Landsting, har märkt ett ökat intresse för äldre anställda de fem senaste åren. Kommuner och landsting diskuterar generationsväxling, överföring av erfarenhet från äldre till yngre och anpassade arbetstider för att de äldre ska stanna på jobbet några år till.

– Men jag har inte känslan att skattelättnaderna har inneburit någon påtaglig förändring.

Lars Forseth, vd för uthyrningsföretaget Manpower i Sverige, anser att det finns ett större hinder för äldre på arbetsmarknaden än skatterna.

– Tjänstepensionen är mycket dyr för den arbetsgivare som anställer en äldre arbetslös tjänsteman.

Kostar två miljarder
Enbart den slopade särskilda löneskatten kostar staten drygt två miljarder kronor per år i uteblivna intäkter. Enligt Henrik Braconier, enhetschef vid finansdepartementets prognosenhet, är det för tidigt att säga om reformen haft effekt.

Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar visar ännu ingen ökning av andelen 65-plussare i arbete som kan kopplas till skattesänkningen.

FAKTA: Skattesänkning
Det extra jobbskatteavdraget för den som fyllt 65 år, och tjänar mer än 110.000 kronor på att jobba, betydde förra året sänkt skatt med mellan 13 500 och 19 500 kronor. I år minskar skatten med ytterligare upp till 3.900 kronor för den som jobbar efter 65.
Den särskilda löneskatt som arbetsgivarna numera slipper betala för anställda över 65 motsvarade nästan 25 procent av lönekostnaden.
Faktakälla: Skatteverket och regeringen