Den verkliga pensionsåldern varierar kraftigt mellan olika yrken. 
– Villkoren är väldigt olika för olika grupper i Sveriges arbetsliv, konstaterar Roland Kadefors, professor i arbetsvetenskap.

Skillnaderna är stora mellan hur länge olika yrkesgrupper stannar kvar i arbetslivet. Det skiljer 10,8 år i verklig pensionsålder mellan bästa och sämsta yrke för kvinnor och 8,5 år för män, enligt en sammanställning forskare från Arbetslivsinstitutet gjort av statistik från Statistiska centralbyrån.

Forskarna har mätt hur lång tid 35-åringar i olika yrken har kvar i arbetslivet om de stannar i samma yrke tills de fyller 65. Åren från den verkliga pensionsåldern till 65-årsdagen ses som förlorade arbetsår, och kan bero på två saker: dödsfall och förtidspension (inklusive långtidssjukskrivningar som leder till förtidspension).

Kvinnor förlorar mest
Studien visar att LO-yrken ger betydligt fler förlorade år än tjänstemannajobb och att kvinnor förlorar fler år än män. I genomsnitt rör det sig om 3,3 år för kvinnor att jämföra med 2,5 år för männen.

– Man kan konstatera att skillnaderna mellan olika yrkesgrupper är väldigt stora, säger Anders Wikman, som gjort sammanställningen och nu arbetar vid Mälardalens högskola.

De som jobbar i serviceyrken som inte kräver yrkesutbildning, till exempel rostskyddsbehandlare på bilverkstäder eller maskinrengörare inom industrin, lämnar arbetslivet tidigast. Kvinnor inom dess yrken förlorar i genomsnitt 11,4 år och män 8,9 år. På andra plats kommer handpaketerare och andra fabriksarbetare.

– Yrkesgrupperna som är värst drabbade är väldigt utsatta när det gäller arbetsmiljöförhållanden. Det är yrken med hög fysisk belastning som ofta ger belastningsskador, säger Roland Kadefors, vid Göteborgs universitet.

Pengar inte allt
Han har skrivit en rapport till regeringen om äldres möjligheter i arbetslivet, där studien om arbetslivslängd utgör en del. Skillnaderna i pensionsålder visar att förutsättningarna för ett långt arbetsliv är väldigt olika i olika yrken. Därför räcker det inte med ekonomiska morötter för att få människor att arbeta längre, enligt Roland Kadefors. 

– Penndragsreformer som är lika för alla skapar orättvisor. De som har slitiga jobb, och inte orkar jobba vidare, straffas. Medan de med mindre slitiga jobb gynnas, säger han.

Finns nya vägar att ta
Lösningen är i stället att ändra arbetslivet och ta tillvara de äldres kompetens genom viktiga, men mindre slitsamma arbetsuppgifter. En erfaren svetsare eller undersköterska skulle kunna lära upp nyanställda eller arbeta med att utveckla verksamheten när de blir äldre.

– Alla vet att man inte klarar fysiskt krävande arbetsuppgifter i högt tempo hur länge som helst. Arbetsgivarna borde ha individuella utvecklingsplaner för de anställda, så att äldre kan gå vidare till nya arbetsuppgifter i stället för att slita ut sig och försvinna ut ur arbetslivet, säger Roland Kadefors.

FAKTA: De 20 yrken där kvinnor slutar tidigast
Antal förlorade år i arbetslivet förutsatt att man stannar kvar i samma yrke.

1. Övriga servicearbeten (t ex maskinrengörare) 11,4 år
2. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 10,1 år
3. Tidningsdistrubutörer, vaktmästare m fl 9,2 år
4. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri mm 7,0 år
5. Godshanterare och expressbud 6,5 år
5. Brevbärare m fl 6,5 år
5. Maskinoperatörer, metall och mineralbehandl. 6,5 år
8. Maskinoperatörer, trävaruindustri 6,4 år
8. Städare m fl 6,4 år
10. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 6,3 år
11. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 6,1 år
12. Resevärdar m fl 5,9 år
13. Processoperatörer, kemisk basindustri 5,8 år
14. Övriga maskinoperatörer och montörer 5,7 år
15. Maskinoperatörer, textil-skinn- och läderindustri 5,6 år
15. Processoperatörer vid stål- och metallverk 5,6 år
15. Elmontörer, tele och elektronikoperatörer m fl 5,6 år
15. Montörer 5,6 år
19. Slaktare, bagare, konditorer m fl 5,5 år
20. Byggnadshantverkare 5,3 år


FAKTA: De 20 yrken där män slutar tidigast
Antal förlorade år i arbetslivet förutsatt att man stannar kvar i samma yrke.

< tr>

1. Övriga servicearbeten (t ex maskinrengörare) 8,9 år
2. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 8,5 år
3. Industrirobotoperatörer 6,5 år
4. Resevärdar m fl 5,4 år
5. Köks- och restaurangbiträden 5,3 år
6. Städare m fl 5,2 år
7. Finmekaniker 5,1 år
7. Tidningsdistrubutörer, vaktmästare m fl 5,1 år
7. Byggnads- och anläggningsarbetare 5,1 år
10. Tecknare, underhållare, idrottsproffs m fl 4,9 år
11. Slaktare, bagare, konditorer m fl 4,7 år
12. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m fl 4,6 år
13. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 4,2 år
13. Maskinoperatörer, grafisk- o pappersvaruindustri 4,2 år
15. Maskinoperatörer, textil-skinn- och läderindustri 4,1 år
16. Kassapersonal m fl 4,0 år
17. Brevbärare 4,0 år
18. Montörer 3,8 år
18. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 3,8 år
18. Övrig kontorspersonal 3,8 år


FAKTA: De 20 yrken där kvinnor jobbar längst
Antal förlorade år i arbetslivet förutsatt att man stannar kvar i samma yrke.

1. Verkställande direktörer, verkschefer m f 0,6 år
2. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk 0,7 år
3. Högre ämbetsmän och politiker 0,8 år
4. Tecknare, underhållare, idrottsproffs m fl 0,9 år
4. Fysiker, kemister m fl 0,9 år
6. Civilingenjörer, arkitekter 1,1 år
6. Hälso- och sjukvårdsspecialister 1,1 år
8. Ekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän 1,2 år
9. Universitets- och högskolelärare 1,2 år
10. Chefer för särskilda funktioner 1,3 år
11. Jurister 1,4,år
11. Administratörer i offentlig förvaltning 1,4 år
13. Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens 1,5 år
13. Chefer för mindre företag och enheter 1,5 år
13. Lantmästare, skogsmästare m fl 1,5 år
16. Arkivarier, bibliotikarier m fl 1,6 år
16. Speciallärare 1,6 år
16. Administratörer i intresseorganisationer 1,6 år
19. Gymnasielärare m fl 1,7 år
20. Pedagoger med teoretisk specialkompetens 1,8 år


FAKTA: De 20 yrken där män jobbar längst
Antal förlorade år i arbetslivet förutsatt att man stannar kvar i samma yrke.

1. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk 0,4 år
2. Högre ämbetsmän och politiker 0,5 år
3. Piloter, fartygsbefäl m fl 0,7 år
3. Drift- och verksamhetschefer 0,7 år
5. Dataspecialister 0,8 år
5. Fysiker, kemister m fl 0,8 år
7. Ekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän 0,9 år
7. Civilingenjörer, arkitekter 0,9 år
7. Universitets- och högskolelärare 0,9 år
10. Hälso- och sjukvårdsspecialister 1,0 år
10. Lantmästare, skogsmästare m fl 1,0,år
10. Chefer för särskilda funktioner 1,0 år
10. Verkställande direktörer, verkschefer m f 1,0 år
14. Samhälls- och språkvetare 1,1 år
15. Journalister, konstnärer, skådespelare m fl 1,2 år
15. Sjukgymnaster, tandhygenister m fl 1,2 år
15. Präster 1,2 år
15. Jurister 1,2 år
19. Barnmorskor, sjuksköerskor med särskild kompetens 1,3 år
19. Administratörer i offentlig förvaltning 1,3 år


Läs också: artikeln "Det beror på arbetsmiljön", 18/4 2008

Läs också: artikeln "Godsakerna kostar tio års arbetsliv", 18/4 2008