/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/e_preiz_0508.jpg
Eva-Lis Preisz. Foto: Björn Larsson Ask/Scanpix.

När tidsfristen gick ut sent i går, måndag, var parterna i lärarförhandlingarna redo att anta medlarbudet. I och med det har Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbundets medlemmar fått ett nytt avtal som ska ge som lägst 10,2 procent.

Avtalet kan beskrivas som en delseger för facket och en nödlösning för arbetsgivarsidan eftersom frågor om lärares arbetsbelastning och arbetstider ännu inte är lösta. Gårdagens avtal är i stället ett första steg mot att enas och nu tillsätts en arbetsgrupp med opartisk ordförande som ska fortsätta förhandla. Utredningen ska vara klar den 15 juni nästa år.

En viktig fråga som facket fick igenom var att avtalet gäller från och med 2007 fram till 2009.

– För oss har det varit mycket viktigt att få kompensation för det dåliga utfallet 2007 och att stoppa arbetsgivarnas krav på att få kraftigt ökat inflytande över arbetstiderna, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet i ett pressmeddelande.

För Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på arbetsgivarsidans var det viktigt att undvika att förhandlingarna gick i baklås med en konflikt som följd.

– Det har varit en lång process och vi nöjda med att nu ha enats om ett avtal som säkrar arbetsfreden. Nivåerna på löneökningarna är höga men ligger i linje med de överenskommelser som träffats på andra delar av arbetsmarknaden under den nuvarande avtalsrörelsen, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation i ett pressmeddelande.

FAKTA: Så ser avtalet ut

  • Avtalsperioden gäller från och med den 1 juli 2007 fram till den 31 mars 2010.
  • En partsgemensam arbetsgrupp under ledning av en opartisk ordförande ska arbeta med arbetstids- och arbetsinnehållsfrågor.
  • Löneöversynstillfällen 1 april 2008 och 2009 med garanterat utfall på 3 procent respektive år. Fram till 2009 ska löneutfallet totalt vara lägst 10,2 procent där utfallet i löneöversynen 2007 räknas in.
  • Inga individgarantier.
  • Cirka 220.000 förskollärare, fritidspedagoger, lärare och skolledare omfattas av avtalet.

Läs också: artikeln "Lärarlönerna nära att landa", 28/1 2008