Över hela Tyskland kräver nu inte bara facken utan också arbetsgivare i branscher som personaluthyrning, livsmedel, säkerhet, omsorg lagstadgade minimilöner. Från den första januari börjar minimilönen gälla alla brevbärare i den privatiserade posthanteringen. Enligt Verdi garanteras de en lön på mellan 75 och drygt 90 kronor i timmen.

Sedan länge är byggbranschens minimilöner i avtal allmängiltigförklarade, det vill säga avtalet är upphöjt till lag och gäller alla företag oavsett om de är medlemmar i arbetsgivarorganisationen eller inte. Ända sedan 1990-talet har avtal kunnat allmängiltigförklaras i Tyskland. Men det är byggbranschen som hittills använt sig av möjligheten. I den branschen har oron för lönedumpning varit stor länge.

Ska räcka
Alltfler tyskar får jobb, arbetslösheten minskar. Men det är också alltfler som uppges vara fattiga trots heltidslöner. Tyska DGB, jämförbart med svenska LO och TCO, kräver att Tyskland inför lagstadgad minimilön på en nivå som människor med heltidsjobb kan leva på.

Servicefacket Verdi, med över två miljoner medlemmar, har hårdast drivit kampanjen för lagstadgad minimilön och har satt den till 7, 50 euro, cirka 70 kronor i timmen.

Inom posthanteringen har minimilönen som börjar gälla vid årsskiftet satts högre. Flera arbetsgivarföreträdare har i tysk media varnat för att en så hög minimilön kommer att sänka företag. Ordförande för uthyrningsföretagens arbetsgivarorganisation Volker Enkerts säger att 90 kronor i timmen är en omöjlighet för hans bransch.

Stor valfråga
Vaktbolagens företrädare är inne på runt 45 kronor i timmen, en lön det inte går att leva på i Tyskland. Socialdemokraterna kräver att Tyskland inför en lagstadgad minimilön för hela landet medan kristdemokraterna motarbetar kravet. Frågan om en minimilön ser ut att bli stor i nästa valrörelse.

– Politiska partier som företräder en majoritet av folket kan inte acceptera att människor som arbetar 40 timmar i veckan månad efter månad inte kan leva på sin lön. Politiker måste sluta sätta upp ideologiska hinder mot lagstadgad minimilön, säger Berthold Huber, IG Metalls ordförande till tysk nyhetsbyrå.