/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/r_eklund_1_5207.jpg
Ronnie Eklund. Foto: Stockholms universitet.

EU:s domstol har inte visat förståelse för att minimilöner kan finnas i kollektivavtal.  Laval-domen innebär sannolikt att svenska kollektivavtal inte kan krävas av utländska företag som är i Sverige tillfälligt, anser Ronnie Eklund, professor i arbetsrätt.

Domen i Laval-målet om Byggnads blockad av det lettiska företaget är överraskande och förbryllande. Utifrån dansk, svensk och italiensk modell är domen svårsmält, enligt Ronnie Eklund som är professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet.

Liksom de flesta jurister som är specialiserade på europeisk arbetsrätt tolkar också Ronnie Eklund domen så att företag från andra EU-länder kan betala löner långt under svenska när de är tillfälligt i Sverige.

– Domstolen har visat stor okänslighet mot de olika arbetsmarknadsmodeller som trots allt finns inom EU. Det var högst oväntat i ljuset av generaladvokatens förslag till dom i våras, säger Ronnie Eklund.

Tvingas dra slutsatser
De 13 domarna i EU:s domstol i Luxemburg har alltså kommit till slutsatsen att lönebildning sker genom lagstiftning och att det är lagar och inte kollektivavtal som ska gälla vid utstationering till Sverige.

– Det sägs inte uttryckligen i domen. Men risken är stor att det är den slutsatsen man tvingas till, säger Ronnie Eklund.

Han är förvånad över att EU:s domstol valt att vara så aktivistisk. Tidigare har den hållit en låg profil i politiskt känsliga mål och skjutit sakfrågorna till de nationella domstolarna.

– Men det skedde inte i Laval-målet. EU:s domstol har i princip avgjort hela målet. Jag kan inte se vad som är kvar utom skadeståndsfrågorna, säger han.

Oklar fortsättning
Arbetsdomstolen (AD) kommer i en ny huvudförhandling också låta parterna säga sitt. Men frågan är vad som finns kvar att säga.

– Efter den här domen vågar jag inte ha någon uppfattning om vad AD kommer fram till, säger Ronnie Eklund.

Det finns en underton i hela domen som säger att kollektivavtalsmodellen inte accepteras för att trygga utstationerade arbetstagares villkor. Och det är okänsligt, anser han. Domen påverkar inte andra arbetstagare än de som jobbar i Sverige tillfälligt, det vill säga under högst ett år. Sedan ska svenska regler gälla.

Pressar lönerna
– Men om utländska företag utifrån den här domen kan arbeta i Sverige på betydligt lägre löner kan konsekvensen bli att lönerna pressas för alla i hela landet, säger Ronnie Eklund.

Lex Britannia i medbestämmandelagen som ger facken rätt att ta strid mot utländska kollektivavtal skopades helt ut av EU:s domstol, något som också överraskar honom.

– Domstolen ställde inte den avgörande frågan om huruvida lex Britannia kan skydda arbetstagarna och därmed vara av allmänt intresse. Också förbryllande, säger Ronnie Eklund, som nu ska läsa domen för fjärde gången och parternas olika inlagor.

Tidigare artiklar:
Läs också: analysen "EU-domen ett nederlag för Sverige", 19/12 2007

Läs också: artikeln: "Avvisar fackens krav på lagändring", 18/12 2007

Läs också: artikeln "Domen innebär apartheid", 18/12 2007
Läs också: artikeln "EU slår ner på Byggnads blockad", 18/12 2007

Läs också: artikeln "EU-beslutet kan påverka strejkrätten", 7/12 2007
Läs också: artikeln "Strejkrätt ställs mot fri rörlighet", 7/12 2007
Läs också: artikeln "Facket får stöd för Vaxholmsblockad", 23/5 2007

Läs också: artikeln "Kollektivavtalen ska inte utnyttjas", 23/5 2007
Läs också: artikeln "Försiktig optimism i toppen", 23/5 2007
Läs också: artikeln "Krav på minimilöner i EU:s domstol", 9/1 2007

Läs också: artikeln "Vaxholmsmålet avgörs", 21/12 2006
Läs också: artikeln "Målet kommer upp i januari", 1/12 2006
Läs också: artikeln "Långdragen process väntar", 20/11 2006