Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknas 14.000 fall bli ifrågasatta i år.

Redan under årets första tre kvartal hade 9.800 fått sin rätt till a-kasseersättning ifrågasatt. Det var fler än under hela förra året, 2006.

De flesta tveksamma fallen handlar om unga. Den viktigaste förklaringen till de rekordmånga ifrågasättanden är en striktare tillämpning av reglerna från arbetsförmedlingarnas sida.