– Vi är väldigt nöjda med det här, säger Marie Wedin, Sveriges läkarförbunds vice ordförande till TT.

Arbetstiderna har spökat under hela det gångna året och flera försök att hitta lösningar har misslyckats. Det var när EU krävde att Sverige skulle införliva EU-reglerna på området som problemet blev akut.

Den helt avgörande och mycket svårlösta frågan var hur jourtider skulle hanteras. Det skapade en massa bekymmer ute i kommunerna och landstingen.

Också arbetsgivarna andades ut sedan båda parter skrivit under medlarnas förslag till uppgörelse. Lönerna höjs med minst 3 procent under 2008 och 2009 och dessutom finns 0,5 procent för att lokalt hitta fungerande lösningar på arbetstidsfrågan.

– Avtalet möjliggör att landstingen och läkarföreningarna lokalt kan återuppta förhandlingar för att träffa uppgörelser kring hur man ska hantera tjänstgöring under beredskap, skriver Ingela Gardner Sundström, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation en kommentar