Vid senaste månadsskiftet, november/december hade 383.000 personer lämnat a-kassorna. Det var 19.000 fler än en månad tidigare.

Att den kraftigt höjda egenavgiften till a-kassorna är den enskilt viktigaste orsaken till medlemsflykten är tydligt.

Den största gruppen som lämnar a-kassorna är deltidsanställda som trots sin kortare arbetstid betalar full avgift för sitt medlemskap. Höjningen av avgiften har gjort medlemskapet för dyrt.

Parallellt med raset för a-kassorna tappar också fackförbunden medlemmar. Enligt uppgifter som tidigare redovisats i LO-Tidningen pekar medlemsförlusterna under 2007 mot sammanlagt 175.000 för LO och TCO-förbunden