Konfliktåtgärderna som Brandmännens riksförbund (BRF) varslat om är otillåtna och strider mot flera lagar, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som i dag, torsdag, tillsammans med Stockholm stad, lämnar in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Arbetsgivarna anser att blockaden mot att släcka bränder i vissa fastigheter och mot att ta med sig brandslangarna tillbaka till stationen efter släckning bryter mot lagen om offentlig anställning. SKL anser också att BRF:s varsel om att plocka ut deltidsbrandmän i sympatiåtgärder är ett angrepp mot fredsplikten som råder mellan parterna.

Genom stämningsansökan hoppas arbetsgivarna nu kunna stoppa konflikten som är tänkt att träda i kraft den 28 december. SKL flaggar också för att fler stämningar är att vänta från de andra kommunerna där BRF varslat om konflikt.

– I och med att vi nu har en tvist är BRF, enligt vår mening förhindrade att påbörja sina planerade stridsåtgärder till dess att tvisten är löst, det vill säga när Arbetsdomstolen har fattat sitt beslut, säger Staffan Löwenborg, förhandlingschef på SKL i en kommentar.

Kenneth Carlsson ordförande för BRF, vill inte kommentera stämningsansökan.

– Jag har inget att säga om det än, utan vi måste först rådgöra med vår jurist, säger han.

Läs också: artikeln "Bränder släcks inte i kommunhus", 14/12 2007

Läs också: artikeln "Brandmän hotar med konflikt", 4/12 2007