I skymundan publicerade arbetsmarknadsdepartementet den 14 december en departementsskrivelse med namnet En effektivare arbetslöshetsförsäkring.

Inget pressmeddelande åtföljde skriften och inga författare finns angivna trots att den presenterar hittills okända samband när det gäller lönebildningen och arbetslöshetsförsäkringen.

Det finns mycket forskning kring hur arbetslöshetsförsäkringen samspelar med lönebildningen men det har varit svårt att fånga in de nyckelgrupper som bör gå i spetsen för en ansvarsfull lönebildning. I promemorian har man dock lyckats identifiera de viktigaste aktörerna.

Servitriser och hotellstäderskor hotar lönebildningen
Det visar sig vara servitriser, hotellstäderskor, skådespelare, musiker och fiskare. Det är nämligen de arbetslöshetskassor som organiserar dessa grupper som enligt förslaget ska få starkare drivkrafter för en ansvarsfull löneutveckling genom en höjning av a-kasseavgiften från den 1 juli 2008 medan det stora flertalet kassor istället får en sänkning.

Promemorieförfattarna är tydliga på denna punkt: Kostnaderna förknippade med att driva igenom oansvarsfulla löneökningar (det står faktiskt så i promemorian) som leder till ökad arbetslöshet och därmed högre utgifter för arbetslöshetsförsäkringen ska bli tydligare såväl för enskilda kassor som för hela arbetsmarknaden.

Elektriker, civilingenjörer och lärare (som alla tillhör a-kassor som får de lägsta avgifterna) förutsätts genom den nya ordningen förstå att om de driver igenom samma oansvarsfulla löneökningar som servitriser, skådespelare och fiskare så ökar a-kasseavgifterna både på kort och lång sikt.

Kliv fram, Anders Borg, det kan ge ett nobelpris i ekonomi

I en viss mening har regeringens politik fått effekt redan innan de nya förslagen genomförs. Hotell- och restauranganställdas a-kassa och Teaterverksammas a-kassa tillhör de kassor som förlorat flest medlemmar sedan årsskiftet och även de bakomliggande fackliga organisationerna har tappat medlemmar.

Men det är nog bara tänkarna bakom promemorian som ser detta som att man öppnat en ny väg att utöva påtryckning mot den fackliga organisationen att hålla tillbaka löneutvecklingen. Det handlar mer om att lågavlönande grupper med en osäker arbetsmarknad helt enkelt har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Promemorian publicerades samma vecka som ekonomipriset till Alfred Nobels minne delades ut. Det vore på sin plats om den verkliga författaren bakom de anonyma tjänstemännen på Arbetsmarknadsdepartementet träder fram.

Det vore ju synd om Anders Borg missar chansen att kvalificera sig till kommande priser. Nu när han har lyckats att få ett fast grepp på de grupper som äventyrar regeringens ekonomiska politik.

Jaan Kolk
Förbundsdirektör Teaterförbundet
Skriv ett e-postbrev till redaktionen