Efterfrågan på arbetskraft har stigit under 2007 och trenden ser ut att hålla i sig. Årets upplaga av Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsbarometer visar att det är brist på folk i flera klassiska LO-yrken.

Undersökningen som görs varje år siktar in sig på tre kategorier av jobb: de där det saknas nyutexaminerade, de där det saknas yrkeserfarna sökande och de där det väntas bli brist på sökande.

Bland landets nyutexaminerade har gymnasietekniker, sjuksköterskor, transportutbildade och skogsutbildade lättast att få jobb. Till skillnad från yrkesgrupper som lärare, bibliotekarier, biologer och samhällsvetare där det finns ett överskott på nybakade studenter.

När det gäller arbetskraft med yrkeserfarenhet söker arbetsgivarna med ljust och lykta efter fler elektriker, byggnadstekniker, verkstadsutbildade. Medan sjukgymnaster, lärare, samhällsvetare och handelsanställda har svårt att få jobb.

Och så blickar alltså SCB framåt och spår att 2008 bland annat kommer innebära ett sug efter fler ingenjörer, sjuksköterskor och transportutbildade.

FAKTA: Arbetskraftsbarometern
Undersökningen görs av SCB och ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna de närmaste åren för 70 utbildningar, varav 15 är gymnasiala och 55 högskoleutbildningar.

Varje höst skickas drygt 10.000 blanketter ut till cirka 7.000 personalansvariga på ett urval av arbetsställen. De tillfrågas bland annat om tillgången på sökanden samt hur de bedömer att antalet anställda med de undersökta utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt.

Källa:
SCB

Ladda ner: hela arbetskraftsbarometern 2007