Den strejk som skulle ha utbrutit i slutet av veckan på Gröna Lund i Stockholm är avblåst efter att parterna kommit överens om ett nytt löneavtal.

En av knäckfrågorna som Hotell- och restaurangfacket  (HRF) fått igenom är att anställda över 21 år inte längre ska gå på så kallade ungdomslöner. Utfasningen av ungdomslöner över 21 år görs successivt under avtalsperioden.

Parterna har träffat en preliminär uppgörelse som innebär en löneökning med 850 kronor i månaden för alla tillsvidareanställda från och med den 1 april 2007, ytterligare 825 kronor i månaden 2008 och 800 kronor i månaden under avtalets sista år.

För ungdomslönerna innebär avtalet en ökning av lönen med 635 kronor i månaden från och med den 1 oktober 2007 och från och med den 1 april 2008 samt 2009. Detta innebär en ökning av den lägsta ungdomslönen med cirka 20 procent.

– En så utpräglad låglönesatsning är nog näst intill unik i årets avtalsrörelse och bör ge dessa lågavlönade ungdomar förståelse för värdet av fackligt engagemang. I synnerhet som vi kommer att fortsätta kampen mot låga ungdomslöner, säger förbundets avtalssekreterare Mats Hansson i ett pressmeddelande.